Historia Muzeum Sopotu

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W ROKU 1903

Muzeum Sopotu zostało powołane do życia w lutym 2001 r. Na siedzibę nowo powstałej placówki wybrano zabytkową, położoną w ogrodzie tuż przy sopockiej plaży eklektyczną willę. Wybudowano ją w latach 1903-1904 dla rodziny gdańskiego kupca i przedsiębiorcy Ernsta Augusta Claaszena (1853 – 1924). Wyobrażona przez pierwszego właściciela, a zaprojektowana według projektów sopockiego architekta Waltera Schulza, stanowi, genius loci Sopotu, miasta które prawa miejskie otrzymało w 1901 r., ale którego historia sięga wiele stuleci wstecz: od średniowiecznego grodziska i wsi rybackiej położonych na mokradłach, przez tereny rezydencji zamożnego patrycjatu i arystokracji, do kurortu o europejskiej renomie. Zbudowana na początku XX wieku willa oferuje wgląd w kulturę i historię czasów minionych, jak i stanowi przestrzeń do refleksji nad współczesnym charakterem Miasta. Muzeum Sopotu organizuje wystawy, projekty społeczne i edukacyjne oraz kolekcję poświęcone kulturze i historii Miasta. Misją Muzeum jest gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat Sopotu poprzez budowanie żywej relacji z mieszkańcami oraz działalność naukowo-badawczą.

ZBUDOWANO W 1903 EKLEKTYCZNA WILLA

ZNAJDUJE SIĘ PRZY NADMORSKIEJ PROMENADZIE

  • Zaprojektował ją sopocki architekt Walter Schulz dla pochodzącego z Gdańska kupca Ernsta Augusta Claaszena.

  • Założony na asymetrycznym rzucie, z bryłą rozczłonkowaną licznymi ryzalitami, wykuszami i wieżyczkami. Poprzez asymetryczne, zróżnicowane w kształcie i wysokości ryzality, każda z elewacji została rozwiązana odmiennie.

  • Elementem dekoracyjnym jest kontrastowe zestawienie jasnych otynkowanych płaszczyzn z ceglanym licem muru i murem pruskim.
  • W poziomie piwnic, dawniej z pomieszczeniami gospodarczymi, znajduje się restauracja, szatnia i kasa, na parterze zrekonstruowane jadalnia, weranda, salon i buduar, na I piętrze w miejscu dawnych sypialni sale wystawiennicze, na poddaszu biura, a strychu magazyn i pomieszczenia socjalne.

  • Komunikacja pionowa wewnętrzna zabiegową klatką schodową i windą z poziomu piwnic do I piętra. 

  • Willa otoczona założeniem ogrodowym.