Edukacja

Jesteś tutaj:-Edukacja
Edukacja 2017-12-12T08:23:46+00:00

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Poznaj historię Sopotu i Pomorza w Muzeum Sopotu!

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne i wykłady dotyczące dziejów, a także sztuki i kultury materialnej miasta i całego regionu. Uczestniczyć w nich mogą dzieci, młodzież szkolna oraz dorośli. Jesteśmy otwarci na potrzeby nauczycieli i w razie zainteresowania przygotujemy lekcję na zamówienie.
Zachęcamy do uczestnictwa zarówno w całym bloku, jak i w pojedynczych zajęciach.
Istnieje także możliwość skorzystania z kuratorskiego oprowadzania po wystawach.

Jak zamówić lekcję?

Wszystkie zajęcia odbywają się w Muzeum Sopotu,
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 8, 81 – 724 Sopot
Terminy zajęć prosimy ustalać od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 15.00. pod numerem telefonu 58 551 22 66.

Kiedy odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się w środy i czwartki w godz. 11.00 – 15.00.
Czas trwania lekcji nie jest sztywnie określony, zazwyczaj waha się od 45 min. do 1 h.

Odpłatność za zajęcia:
Lekcja muzealna – 3 zł od uczestnika

Szkoły

PRZEDSZKOLA

TEMATY ZAJĘĆ:

LEGENDY SOPOCKIE
Podczas spotkań dzieci wysłuchają legend związanych z Sopotem, m.in.: „O Swelinii” czy: „O chłopcu wyniosłym jak skała”. Zajęciom towarzyszą warsztaty plastyczne.

MOLO – SYMBOL KURORTU
Historia sopockiego kąpieliska opowiedziana przez pryzmat mola. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się w jakich okolicznościach i dlaczego wybudowano molo, jaką początkowo miało długość oraz co znajduje się w jego pobliżu Zajęciom towarzyszą warsztaty plastyczne.

O SOPOCKICH ZABYTKACH
Zajęcia poświęcone skarbom architektury. Uczestnicy poznają najsłynniejsze zabytki oraz ich historię. Pod koniec spotkania dzieci układają listę najciekawszych obiektów architektonicznych w kurorcie. Zajęciom towarzyszą warsztaty plastyczne.

RODZINA CLAASZEN
Przedstawiona w formie bajki historia rodziny Claaszenów, która mieszkała w dzisiejszej siedzibie Muzeum Sopotu.Zajęciom towarzyszą zagadki i zabawy ruchowe.

SZKOŁY PODSTAWOWE, PONADGIMNAZJALNE I LICEA

TEMATY ZAJĘĆ:

KRÓTKA HISTORIA KURORTU
Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę na temat Sopotu: kim był Jan Jerzy Haffner? Co oznacza słowo balneologia? Kiedy i dlaczego Sopot nazywany był „Riwierą Północy”?
Zajęcia prowadzone są w oparciu o mapy i pocztówki prezentujące miasto na przełomie XIX i XX wieku. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na koniec zajęć – test sprawdzający.

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI – DOMY KURACYJNE W SOPOCIE
Nieodłącznym elementem krajobrazu uzdrowiska jest Dom Kuracyjny. Począwszy od 1823 roku, na przestrzeni lat w Sopocie powstały trzy takie budowle. Dlaczego wznoszono Domy Kuracyjne, jak wyglądały, co odbywało się w ich wnętrzach – odpowiedzi na te pytania połączone zostały z komentarzem historycznym dotyczącym dziejów Sopotu. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na koniec zajęć – test sprawdzający.

W PEWNYM DOMU W SOPOCIE, CZYLI JAK ŻYŁO SIĘ DAWNIEJ?
Siedziba Muzeum Sopotu została wybudowana w 1904 r. przez gdańskiego przedsiębiorcę Ernsta Augusta Claaszena. Parter willi przeznaczono na stałą ekspozycję zabytkowych pomieszczeń. Na piętrze prezentowane są wystawy czasowe. Zwiedzając zrekonstruowane wnętrza uczestnicy nie tylko poznają historię rodziny Claaszenów, ale i nazwy sprzętów i przedmiotów, które stanowiły kiedyś wyposażenie dawnych domów mieszkalnych. Na koniec zajęć – sprawdzian z wiedzy zdobytej na lekcji muzealnej – krzyżówka.

O ZABYTKACH W MUZEUM SOPOTU. RZECZ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się czym jest zabytek i jakie mamy kategorie zabytków, jak chronimy je w Polsce i czym jest dziedzictwo kulturowe. Uczniowie poznają podstawy ochrony zabytków w muzeach oraz najważniejsze zabytki w Muzeum Sopotu. Na koniec zajęć – sprawdzian z wiedzy zdobytej na lekcji muzealnej – krzyżówka.

KRÓTKA HISTORIA KURORTU
Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę na temat Sopotu: kim był Jan Jerzy Haffner? Co oznacza słowo balneologia? Kiedy i dlaczego Sopot nazywany był „Riwierą Północy”?
Zajęcia prowadzone są w oparciu o mapy i pocztówki prezentujące miasto na przełomie XIX
i XX wieku. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na koniec zajęć – test sprawdzający.

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI – DOMY KURACYJNE W SOPOCIE
Nieodłącznym elementem krajobrazu uzdrowiska jest Dom Kuracyjny. Począwszy od 1823 roku, na przestrzeni lat w Sopocie powstały trzy takie budowle. Dlaczego wznoszono Domy Kuracyjne, jak wyglądały, co odbywało się w ich wnętrzach – odpowiedzi na te pytania połączone zostały z komentarzem historycznym dotyczącym dziejów Sopotu. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na koniec zajęć – test sprawdzający.

O WILLI CLAASZENÓW W SOPOCIE
Siedziba Muzeum Sopotu została wybudowana w 1904 r. przez gdańskiego przedsiębiorcę Ernsta Augusta Claaszena. Parter willi przeznaczono na stałą ekspozycję zabytkowych pomieszczeń. Na piętrze prezentowane są wystawy czasowe. Zwiedzając zrekonstruowane wnętrza uczestnicy nie tylko poznają historię rodziny Claaszenów, ale i nazwy sprzętów
i przedmiotów, które stanowiły kiedyś wyposażenie dawnych domów mieszkalnych. Na koniec zajęć – sprawdzian z wiedzy zdobytej na lekcji muzealnej – krzyżówka.

ŻYCIE CODZIENNE. OBYCZAJE PLAŻOWE W SOPOCIE W KOŃCU XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
Zajęcia prowadzone w oparciu o fotografie i pocztówki z kolekcji Muzeum Sopotu. Uczestnicy dowiedzą się, jak spędzano czas na plaży, jakie obowiązywały normy zachowania i korzystania z założeń kąpielowych, jak wyglądały dawne stroje kąpielowe oraz jaka moda panowała w kurorcie na przestrzeni wieków. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. Na koniec zajęć – sprawdzian z wiedzy zdobytej na lekcji muzealnej.

ARCHITEKCI SOPOCCY
Spojrzenie na zabudowę miasta poprzez pryzmat postaci architektów i budowniczych, którzy projektując tutejsze wille i kamienice stworzyli dzisiejszy kurort. Kto zaprojektował Łazienki, a kto Kamienicę Bankową? O którym z architektów mówi się, że „przemienił Sopot w miasto”.

ZAPRASZAMY NA PROJEKCJE FILMÓW MUZEUM SOPOTU
„Polonia sopocka”, „Sopocianie” , „Sopocianie. Czas nadziei” oraz “Moje miejsce”, reż. Marcel Łoziński (1986)