Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Skansen „Grodzisko” w Sopocie Ul. Haffnera 63

Pragniemy poinformować, że wspólnie z Muzeum Sopotu organizujemy konferencję:

„Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” w terminie 10-11 października 2019.

W ramach tego spotkania pragniemy Państwa zaprosić do wspólnego rozważenia problemów nurtujących współczesne muzealnictwo, a dotyczących również wielu innych instytucji kultury.

Chcemy poruszyć m.in. takie tematy:

– muzeum progresywne, czyli jakie?

-muzeum progresywne w aspekcie etycznym

– czy muzeum musi się zmieniać a jeśli tak to dlaczego i w jaki sposób?

– jakie warunki powinno spełniać muzeum idealne?

– czy w muzealnictwie istnieją szczególnie ważne kierunki rozwoju?

– czy brak pieniędzy jest podstawową bolączką muzealną ?

– jakie są największe ograniczenia w rozwoju muzeum?

– co jest, a co powinno być wyznacznikiem rozwoju muzeum?

– jakie procesy dominują w muzealnictwie polskim i jakie są tego efekty?

– czy możemy w muzealnictwie dostrzec procesy regresywne czy progresywne; przykłady rozwoju lub regresu różnych muzeów i skutki tych zjawisk.

Pragniemy by nasze spotkanie  stało się okazją do dyskusji nad tymi zagadnieniami zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Podejmiemy próbę zebrania postulatów, wokół których można by budować model  muzeum idealnego – muzealnej utopii. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to ustalić hierarchię  problemów i  wskazać na te postulaty, których realizacja wydaje się w przyszłości niezbędna.

Wkrótce podamy więcej informacji organizacyjnych dotyczących tego wydarzenia.

Krzysztof Godon kierownik skansenu „Grodzisko” w Sopocie

25-26 WRZEŚNIA 2015 ROKU