Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej
nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum Sopotu
na okres od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 23 lutego 2021 roku