Ładowanie Wydarzenia

Podczas ostatniego w tym roku spotkania w cyklu Bliżej Historii porozmawiamy z Michaelem Morysem-Twarowskim o jego nowej książce, “Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich”. Twarowski odtwarza w niej najdawniejsze dzieje ziem polskich w czasach przedmieszkowych i opierając się na dostępnych źródłach próbuje odtworzyć brakujący rozdział naszej historii.

Spotkanie poprowadzi Dagny Kurdwanowska.

O książce:

Najdawniejsze dzieje ziem polskich wciąż rozbudzają dyskusje wśród historyków i archeologów. Niemcy mają starożytnych Germanów i Arminiusza, który pokonał Rzymian w Lesie Teutoburskim. Francuzi, szukając swoich korzeni, wskazują na dzielnych Galów. Historia Anglii zaczyna się nie od bitwy pod Hastings, ale od podań o Brytach i królowej Boudice.

Jak daleko w przeszłość możemy sięgnąć, by odtworzyć dzieje ziem, na których dzisiaj żyjemy?

Jakie plemiona zamieszkiwały dziki obszar między Odrą a Bugiem, zanim na tych terenach pojawiło się chrześcijaństwo?

Skąd Rzymianie czerpali informacje o terenach leżących na południowy wschód od limesów imperium?

Z kim prowadzili wojny i zawierali przymierza Lugiowie?

Czy Krak był tylko bohaterem stworzonym przez wyobraźnię mistrza Wincentego i ile ukrytej prawdy jest w legendzie o wawelskim smoku?

Wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. Mimo to Michael Morys-Twarowski podejmuje się trudu ułożenia niezwykłej mozaiki. Sięga do rzymskich źródeł i ustaleń archeologów, by dopisać brakujący rozdział polskiej historii.

 

Czwartek, 30.11, godz. 18.00.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!