Ładowanie Wydarzenia

Zapraszamy w sobotę, 27.11.21 o godz. 14.00, na wykład Anny Zelmańskiej-Lipnickiej “Janusza Strzałeckiego epizody sopockie”

Janusz Strzałecki (1902-1983) był malarzem, pedagogiem, organizatorem szkolnictwa artystycznego, twórcą poszukującym, którego malarskie rozterki, rodzinne korzenie, życie osobiste, przyjaźnie artystyczne i ideowe wybory zadecydowały o miejscu w dziejach malarstwa polskiego minionego stulecia. Postać zapomniana i niedoceniana. Kształtujący artystyczną tożsamość u progu niepodległej II Rzeczpospolitej, rozwijał talent wśród skupionych w Komitecie Paryskim adeptów malarstwa krakowskiej ASP, w okresie międzywojennym obecny w kształtowaniu polskiego koloryzmu, aktywny w życiu artystycznym, pomocny zagrożonym kolegom i przyjaciołom w latach okupacji niemieckiej. Zaangażowany w odradzający się po II wojnie światowej ZPAP, organizował z ramienia władz związku wyższą uczelnię plastyczną na Wybrzeżu – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. W latach 1945/1946 i 1950/1951 piastował stanowisko rektora sopockiej PWSSP. Podczas stypendium w Paryżu w końcu lat 40. zabiegał o utworzenie „Pracowni kopii” – pomocniczej pracowni dla studentów PWSSP w Gdańsku, odwołując się do idei utworzenia paryskiej filii krakowskiej ASP, założonej w 1925 roku przez profesora Józefa Pankiewicza. Po powrocie do Polski zaznaczył swoją obecność w nurcie malarstwa socrealistycznego. Przez ponad dwadzieścia lat był profesorem warszawskiej ASP.

Anna Zelmańska-Lipnicka – doktorantka IS PAN w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą Januszowi Strzałeckiemu pod kierunkiem prof. Joanny M. Sosnowskiej. W 1997 roku ukończyła grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a w 2016 roku Krytykę Artystyczną w ASP w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół artystów przybyłych po II wojnie światowej na Wybrzeże Gdańskie, a także twórców związanych z Komitetem Paryskim. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Obowiązują zapisy pod numerem tel. 58 5512266.

Fot. zdjęcie Prof. Janusza Strzałeckiego z as. Marią Rostkowską, Sopot, ok. 1950 rok, zbiory prywatne.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!