Ładowanie Wydarzenia

Muzeum Sopotu w ramach projektu “Sopocianie” pragnie przypomnieć postać sopocianki Marii Moczydłowskiej (1886 – 1969) – nauczycielki, feministki, działaczki społecznej, jednej z pierwszych ośmiu posłanek w polskim Sejmie w szerszym kontekście historii walki o prawa kobiet w Polsce.

Wydarzenia odbywają się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i zaczynają się 14 września o godzinie 12.00 od uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w miejscu zamieszkania Marii Moczydłowskiej przy ulicy Andersa 28 w Sopocie.

Tego samego dnia o godzinie 16:00 zapraszamy do Muzeum Sopotu na pokaz filmu „Siłaczki” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego – fabularyzowanego dokumentu o pierwszych polskich sufrażystkach, które walczyły o prawa kobiet na przełomie XIX i XX wieku.

W niedzielę 15.09.19 o godzinie 12.00 zapraszamy do Muzeum Sopotu na wykład historyczny prowadzony przez Jagodę Załeską-Kaczko przypominający życiorys działaczki wzbogacony o jej powojenny pobyt i działalność w Sopocie.

O godzinie 14.00 warsztaty rodzinne w technice szablonu „O co dzisiaj walczę” prowadzone przez Iwonę Zając zakończą uroczyste obchody.

Projekt dofinansowany przez Gminę Miasta Sopotu oraz ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Zapraszamy!

Maria Moczydłowska (z domu Grzymkowska) urodziła się 4 października 1886 w Łomży. Z wykształcenia była nauczycielką arytmetyki. W okresie zaborów podjęła pracę w polskich szkołach prywatnych (nauczała między innymi w Warszawie, Łomży i Kaliszu). Jednocześnie ukończyła tajny kurs samokształceniowy dla kobiet, prowadzony w wyższej szkole zwanej Uniwersytetem Latającym.
Uczestniczyła w rewolucji w 1905 roku i strajku szkolnym. Wspólnie z pierwszym mężem Mieczysławem Moczydłowskim prowadziła działalność społeczną i spółdzielczą. Z tego małżeństwa przyszło na świat dwóch synów Janusz i Juliusz. Jej ówczesne zaangażowanie w rozwój wsi Lisków pod Kaliszem, uznanej później za wzorcową, utorowało jej drogę do polskiego parlamentu.
Po uzyskaniu praw wyborczych przez Polki w 1918 roku, została wybrana do Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL). Była drugą kobietą przemawiającą w polskim Sejmie w ramach debaty parlamentarnej. Maria Moczydłowska jako posłanka była orędowniczką i współinicjatorką ustawy antyalkoholowej, zwanej od jej nazwiska „lex Moczydłowska”. Zaangażowała się w pracę trzech komisji sejmowych: ochrony pracy, oświatowej oraz opieki społecznej. Ponadto zasłużyła się na polu działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz współpracy ponadpartyjnej kobiet.
Po zakończeniu pracy w Sejmie powróciła do działalności oświatowej. Organizowała szkoły polonijne we Francji i kursy wakacyjne dla nauczycieli. Po śmierci pierwszego męża poślubiła urzędnika skarbowego Tymoteusza Niekrasza. Para doczekała się syna Stefana. Okupację niemiecką spędziła w Warszawie, angażując się w tajne nauczanie.
Po wojnie wraz z synami Juliuszem i Stefanem przeniosła się na stałe do Sopotu. Jej najstarszy syn Janusz zginął w ostatnich dniach wojny.
W Sopocie ponownie podjęła pracę w oświacie, między innymi jako wizytatorka przedszkoli. Ponadto przewodniczyła miejskiemu Kołu Spółdzielców i działała na rzecz równouprawnienia kobiet. Do końca życia prowadziła akcję antyalkoholową w ramach polskiego towarzystwa „Trzeźwość”.
Maria Moczydłowska zmarła 26 kwietnia 1969 roku. Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Jest autorką książki „Wieś Lisków” (1913) i szeregu artykułów prasowych.

Program wydarzeń:

14.09.19 SOBOTA

  • godz. 12.00 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  w miejscu zamieszkania Marii Moczydłowskiej, ul. Generała Władysława Andresa 28, Sopot
  • godz.16.00 – pokaz filmu „Siłaczki” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego – fabularyzowanego dokumentu o pierwszych polskich sufrażystkach, Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

15.09.19 NIEDZIELA

  • godz.12.00 – wykład historyczny „Maria Moczydłowska. Posełka” przypominający życiorys działaczki wzbogacony o historię jej powojennego pobytu w Sopocie, prowadzenie Jagoda Załęska-Kaczko, Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot
  • godz. 14.00 – warsztaty rodzinne w technice szablonu „O co dzisiaj walczę”, prowadzenie Iwona Zając, Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!