Ładowanie Wydarzenia

Maciej Burdzy, zakochany w piecach, kaflach i ceramice. Dokonał pełnej kwerendy materiałów archiwalnych i zarejestrował większość zduńskich obiektów na terenie Pomorza Zachodniego. Jest miłośnikiem budownictwa rezydencjonalnego w zakresie zamków, pałaców i dworów na terenie Pomorza i Nowej Marchii oraz autorem haseł do Encyklopedii Pomorza Zachodniego. W 2012 roku, wydał publikację „Zamki, pałace i dwory ziemi szczecińskiej. Powiat policki”. Pod koniec 2013 roku, wydał publikację pt. “Szczeciński styl czyli niezwykłe piece szczecińskiej manufaktury Georga Kepplera”, przedstawiającą ofertę zapomnianej kaflarni. W 2014 roku, wydał publikację pt. „Urządzenia kultury ogniowej na terenie powiatu wągrowieckiego” przedstawiającą historię, piece i kominki, zdunów i kominiarzy z omawianego terenu. Publikował swoje artykuły na łamach ogólnopolskich kwartalników: „Kominek”, „Świat Kominków”, „KominkiPro”, „Kominiarz Polski” oraz w „Dzienniku Stargardzkim”, w „Przedsiębiorcy Zachodniopomorskim” a także, w periodyku „Szczeciner”. Jest członkiem Fundacji Ochrony Zabytków „Monumenta Poloaniae”. W 2014 roku, był inicjatorem oraz współorganizatorem wystaw i konferencji: „Cztery kąty i piec piąty” w Szczecinie oraz „Nie święci garnki lepią” w Poznaniu. W czerwcu 2014 roku, zorganizował I Ogólnopolski Zlot Zdunów. Jest inicjatorem powołania i był pierwszym Starszym nieformalnego Cechu Zdunów Polskich. Został nominowany i zdobył zaszczytne drugie miejsce w plebiscycie Człowiek Roku – Krotoszyn 2015. Jest członkiem Słowackiego Cechu Zdunów i Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Jest inicjatorem kampanii społecznej Ocalmy krakowskie piece (o akcji w krakowskim radiu Eska). We wrześniu 2016 roku, we Wrocławiu, zorganizował II Ogólnopolski Zlot Zdunów i konferencję “Garncarz z błota narobi złota”. W lipcu 2017 roku wydał publikację pt. “Krótka historia krakowskich zdunów”. Wiosną 2019 roku zdobył zaszczytny tytuł Osobowość Roku 2018 (powiat krotoszyński, kategoria: biznes) w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. W latach 2014-2019 w imieniu Fundacji Monumenta Poloniae prowadził kaflarnię w Zdunach k/Krotoszyna. Od 2014 roku organizuje warsztaty zduńskie. Nadzoruje działalność Zduńskiej Izby Muzealnej w Zdunach, prowadzonej w imieniu fundacji przez Jarosława Ciądra. W 2019 roku, wraz z Marią Grzybek i Jarosławem Ciądrem, opublikował publikację pt. “Historia kaflarni w Zdunach. 1858-1945”. W lutym 2020 roku, opublikował “Leksykon zakładów ceramicznych na terenie dzisiejszej Polski produkujących kafle piecowe XVIII–XXI wiek”. W ramach działalności gospodarczej, świadczy profesjonalne usługi zduńskie oraz konserwatorskie w zakresie zabytkowych pieców i kominków. W 2020 roku planuje otwarcie MUZEUM ZDUŃSKIE OPOWIEŚCI w Szczecinie.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!