Ładowanie Wydarzenia

“Dzisiejsze terytorium Sopotu od końca XII w. było własnością cystersów z klasztoru w Oliwie. Było tak do momentu kasaty przez władze pruskie klasztoru po koniec wieku XVIII W okresie międzywojennym biskup gdański Edward O’Rourke planował oddanie duszpasterstwa nad Polakami z miasta w ręce jezuitów, którzy osiedlili się w Gdyni w 1935 r. Nic z tych planów nie wyszło. Po II wojnie światowej dopiero, dopiero na początku lat siedemdziesiątych do miasta przybyli Karmelici Bosi, którzy stworzyli dom zakonny, a w drugiej połowie lat osiemdziesiątych bp. Tadeusz Gocłowski, ksiądz misjonarz powierzył księżom ze swojego zgromadzenia nowo powstałą parafię pw. Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie”.

O tych i innych faktach dotyczących sopockiego życia religijnego opowie dzisiaj o godz. 17.30 Leszek Molendowski podczas wykładu “Zakony męskie w Sopocie w okresie PRL-u”.
Na fotografii: Budowa kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie (księża misjonarze) .

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!