Ładowanie Wydarzenia

30 września o godz. 16.00 zapraszamy na wernisaż wystawy “Pamięć – sopocka społeczność żydowska”. Żydowska społeczność odegrała ważną rolę w przedwojennych dziejach Sopotu. Paradoksalnie, obecnie najważniejszym świadectwem jej istnienia jest niewielki cmentarz zachowany przy ulicy Malczewskiego. Brama cmentarna sopockiego kirkutu jest zresztą jedynym tego typu zachowanym zabytkiem na całym Pomorzu. O ile w wypadku Gdańska i Gdyni można
znaleźć szereg śladów żydowskich w przestrzeni miejskiej, takich jak tablice, pomniki czy odtworzone napisy, o tyle w kurorcie – nie licząc skromnej, schowanej przed oczyma przechodniów tablicy upamiętniającej rozebraną w 1939 roku sopocką synagogę – na próżno szukać takich tropów. Także badacze dziejów Sopotu do tej pory niewystarczająco wiele uwagi poświęcili rzetelnym i szczegółowym badaniom nad dziejami żydowskich mieszkańców tego nadbałtyckiego kurortu.
Prezentowana wystawa, przygotowana w szczególnym roku 2018, kiedy przypada zarówno osiemdziesiąta rocznica spalenia sopockiej synagogi, jak i pięćdziesiąta rocznica Marca ’68 – jest w istocie pierwszą próbą przedstawienia losów sopockich Żydów w postaci ekspozycji muzealnej. Co istotne, narrację rozciągnięto w czasie również na okres powojenny, wskazując na często zapominany fakt odrodzenia się (choć w szczątkowej formie) żydowskiego życia w polskim już Sopocie.
Uzupełnieniem plansz tekstowych i materiału ikonograficznego są judaika niezwiązane bezpośrednio z Sopotem (takich artefaktów praktycznie dziś nie ma), lecz pochodzące z kilku polskich kolekcji muzealnych. Stanowią wartościowe dopełnienie narracji, bowiem ukazują kulturę materialną społeczności żydowskiej jako takiej.

Autorka tekstów: Jagoda Załęska-Kaczko
Współpraca: Jan Daniluk, Karolina Babicz-Kaczmarek
Koncepcja graficzna wystawy: Małgorzata Gliwińska-Radwańska
Organizacja wystawy: Karolina Babicz-Kaczmarek, Maria Bilikiewicz,
Katarzyna Kreft.
Wystawa czynna do 27 stycznia 2019 r, od wtorku do niedzieli w godz.
10.00 – 16.00. W niedzielę wstęp wolny.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!