Ładowanie Wydarzenia

Zapraszamy na kolejny wykład historyczny w naszym muzeum – “Alma Mater Sopotiensis”. Sopot jako ośrodek akademicki (do 1970 r.)- dr Jan Daniluk, wtorek 19 marca o godz. 17.30. W wystąpieniu przedstawione zostanie powstanie i rozwój poszczególnych uczelni, przytoczone wspomnienia ich pracowników, rola Sopotu jako miasta akademickiego, wreszcie zdjęcia byłych i obecnych budynków kurortu, w których kwitło i toczy się nadal życie akademickie Trójmiasta.

W pierwszych latach po II wojnie światowej, w relatywnie słabo zniszczonym Sopocie, obok szeregu urzędów (m. in. na szczeblu wojewódzkim) i instytucji, powstało także kilka uczelni wyższych. Kurort stał się ważnym i promieniującym daleko poza granice miasta ośrodkiem akademickim. To właśnie w Sopocie założono Gdański Instytut Muzyczny, który w 1947 r. został przekształcony w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną (od 1966 r. w Gdańsku; obecnie to Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki) czy Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, wkrótce przekształcony w Państwową Szkołę Wyższą Sztuk Plastycznych (od 1954 r. w Gdańsku; dziś to Akademia Sztuk Pięknych). Krótko funkcjonowała filia warszawskiej Akademii Nauk Politycznych. Wreszcie do Sopotu w 1947 r. przeniesiono z Gdyni Wyższą Szkołę Handlu Morskiego, która w 1952 r. została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczna. Ta ostatnia placówka była jednocześnie największą uczelnią wyższą, która funkcjonowała w Sopocie. Jej kres przyniósł rok 1970 i powstanie na jej bazie (w związku z połączeniem z Wyższą Szkołą Pedagogiczną z Gdańska) Uniwersytetu Gdańskiego.

Na fotografii Gmach dawnego niemieckiego gimnazjum, w którym od 1947 r. mieściło się Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, następnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna, obecnie zaś Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zdjęcie z połowy lat 50. ub. w.
Zbiory specjalne BUG.

Zapraszamy!

Wstęp wolny.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!