Nagroda Sybilla

ROK 2013

Prestiżowa nagroda

Prestiż Konkursu „Sybilla” na Wydarzenie Muzealne Roku, którego XXXIV edycja rozstrzygnięta została na uroczystej gali wręczenia nagród zorganizowanej 14 maja w Muzeum Pałacu w Wilanowie, od lat pozostaje niekwestionowany.

Projekt Sopocianie 1945-48 prowadzony przez Muzeum Sopotu w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013 otrzymał nagrodę główną w kategorii Projekty naukowo-badawcze. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 14 maja 2014 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Od 2011 roku organizatorem Konkursu, ogłaszanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który w 2013 roku zainicjował wprowadzenie zmian w jego regulaminie. Nowe zapisy pozwoliły dostosować zasady konkursu do zmian zachodzących w działalności muzealnej, z uwzględnieniem nowych obszarów aktywności polskich muzeów.

Do edycji Konkursu „Sybilla 2013” zgłoszono 250 projektów z całej Polski. Rozpatrzono je w 11 kategoriach, a w każdej kategorii Regulamin Konkursu przewidział dwa wyróżnienia oraz nagrodę. Po latach przywrócono także nagrodę główną Grand Prix.

Muzeum Sopotu zgłosiło do Nagrody „Sybilla 2013” projekt „Sopocianie 1945 -1948”, który jest kontynuacją otwartego rok wcześniej dużego programu „Sopocianie” obejmującego w 2012 roku kilkusetletnią historię Sopotu i jego mieszkańców.

W roku 2013 skupiliśmy się na pierwszych trzech latach powojennych – najważniejszych dla dzisiejszego obrazu miasta. Projekt objął swym działaniem wiele pól: wystawę, produkcję filmu dokumentalnego, stworzenie interaktywnej strony internetowej, realizacje warsztatów historycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkursy dla sopockich uczniów, a przede wszystkim jak największy udział samych mieszkańców przy badaniach, zapisie i publikacji historii sopocian aktywnie organizujących nowe życie miasta po tragedii II wojny światowej. Oprócz relacji nowych obywateli, przybyszów z całej Polski, sięgnęliśmy także po wspomnienia tych, którzy wiosną 1945 roku opuścili swe rodzinne miasto na zawsze. Program zdobył ogromną przychylność i zainteresowanie mieszkańców, gości i przyjaciół miasta rozsianych po całym świecie, którzy aktywnie włączyli się w jego współtworzenie. Muzeum Sopotu realizowało program dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Urzędu Miasta Sopotu i wielu sopockich instytucji.

Nagroda „Sybilla 2013” przyznana została Muzeum Sopotu w kategorii „Projekty Naukowo-Badawcze”, jak podkreślił Przewodniczący Jury Konkursu wybitny historyk sztuki prof. dr hab. Waldemar Baraniewski – jednogłośną decyzją. Podkreślono, że projekt nasz spełnia misję i zadania stawiane współczesnym muzeom „otwartym na lokalne potrzeby mieszkańców”.

Nagroda jest dla sopockich muzealników świadectwem celowości dotychczasowych działań i konsekwencji realizowanych programów skupionych na niezwykłym, wielorakim bogactwie kultury, historii i dokonań Miasta z uwzględnieniem dziejów jego mieszkańców.

W imieniu autorów, organizatorów, realizatorów i partnerów projektu „Sopocianie 1945-1948” składam ogromne wyrazy wdzięczności wszystkim jego uczestnikom: sopocianom dawnym, dzisiejszym i „okazjonalnym”, którzy podjęli trud współpracy z Muzeum Sopotu i pozwolili nam uwiecznić własne losy, losy swych rodzin i przyjaciół w nagrodzonym projekcie. Zapis trzech powojennych lat naszego Miasta, dramatycznych, ale i niosących nadzieję na nowe życie, jest dla historii bezcenny.

Małgorzata Buchholz-Todoroska, dyrektor Muzeum Sopotu

Nominacja do nagrody Zadbany zabytek

ROK 2011

“Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach:
A – ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
B – ochrona przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
C – adaptacja obiektów zabytkowych
D – kategoria specjalna: architektura drewniana

Willa Claaszena – Siedziba Muzeum Sopotu nominowana została do nagrody w kategorii : Adaptacja obiektów zabytkowych. Nominacje otrzymały również następujące obiekty:Maszynownia Szybu Maciej w Zabrzu, Kamienica Naujacka w Olsztynie, Budynek przędzalni wysokiej w zespole dawnych zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi. Nagrodę główną otrzymała Maszynownia Szybu Maciej w Zabrzu. Wszystkie wyróżnione obiekty otrzymują dyplomy i pamiątkowe tablice.

16 września 2011 roku o godz. 12.00 w Muzeum Sopotu nastąpiło uroczyste przekazanie dyplomu i tablicy upamiętniającej nominację siedziby Muzeum Sopotu w konkursie Zabytek Zadbany. W uroczystości uczestniczyli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr. Mariana Kwapińskiego oraz kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku Tomasz Błyskosz.

Nagroda im. Prof. Jerzego Stankiewicza

ROK 2009

Dnia 1 października 2009 roku podczas uroczystości w Muzeum Sopotu dyrektor muzeum Małgorzata Buchholz-Todoroska wraz z zespołem otrzymała Nagrodę im. Prof. Jerzego Stankiewicza za realizację wystawy i katalogu „Paul Puchmüller (1874-1945) Architekt, który przemienił Sopot w miasto”.

Nagroda przyznawana jest przez gdańskie oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Sekcję Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

Jak głosiła laudacja, projekt wyróżniał się nie tylko ciekawym scenariuszem, ale skupił badaczy i realizatorów z całego kraju. Należy tu wymienić Konrada Nawrockiego i Janusza Dargacza oraz autora scenografii Macieja Marię Putowskiego.

Przy realizacji wystawy pomocą służył także wnuk architekta Alex Puchmüller, który udostępnił pamiątki rodzinne oraz podzielił się swymi wspomnieniami.

Nagroda Sybilla 2008

Muzeum Sopotu w dniu 18 maja 2009 roku otrzymało z rąk Pana Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie dwie nagrody przyznane nam przez Jury Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2008: Nagrodę I w kategorii wystaw historycznych i biograficznych za organizację wystawy “Józefa Wnukowa 1911-2000. Twórcy i założyciele szkoły sopockiej” oraz Nagrodę III w kategorii wystaw technicznych za organizację wystawy “Paul Puchmüller. Architekt, który przemienił Sopot w miasto”.

Wystawa Profesor Wnukowej powstała we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Państwową Galerią Sztuki w Sopocie. Była pierwszą monograficzną wystawą słynnej Pani Profesor związanej z naszym miastem i regionem przez całe niemal życie. Natomiast wystawa o pierwszym miejskim architekcie Sopotu, współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej była trzecią z kolei wystawą z cyklu prezentacji sopockich architektów z przełomu XIX i XX w.

Zdobycie dwóch nagród Sybilla 2008 ma dla naszego muzeum ogromne znaczenie. Jak piszą sami organizatorzy konkursu: ” wyróżnienie w Konkursie jest podkreśleniem najwyższej rangi instytucji muzealnej na kulturalnej mapie kraju”. Ogromne to święto dla Sopotu i jego muzeum!