Rok 1968 na świecie upłynął pod znakiem niepokojów społecznych i wzrastającej przemocy. Protesty w Paryżu, wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji to tylko kilka przykładów radykalizacji działań. Dla Polski rok 1968 to przede wszystkim wydarzenia marcowe – demonstracje studentów w większości miast akademickich, aresztowania, antyżydowska nagonka i wreszcie przymusowy wyjazd Polaków żydowskiego pochodzenia z kraju.

Dla Sopotu znaczenie 2018 r. jest podwójne: nie tylko obchodzimy przypadająca w tym roku 50. rocznicę Marca i przypominamy historię mieszkańców, którzy musieli wyjechać, ale również 80. rocznicę spalenia miejscowej synagogi.

Muzeum Sopotu, przy wsparciu Urzędu Miasta Sopotu, przygotowano specjalny program poświęcony losom lokalnej społeczności żydowskiej. Od marca do listopada odbędzie się szereg wydarzeń: uczczenie pamięci bohaterów powstania w getcie warszawskim, projekcje filmów – „Dworzec Gdański” (reż. Maria Zmarz-Koczanowicz), Marcowe migdały” (reż. Radosław Piwowarski), wykłady – miedzy innymi prof. dr hab. Jacka Tebinki, „Międzynarodowy kontekst Marca’68 w Polsce”, spacery historyczne „Śladami sopockich Żydów”. W ramach projektu naukowo-badawczego Sopocianie odbędą się spotkania poświęcone losom osób żydowskiego pochodzenia mieszkających w mieście na przestrzeni lat. Przybliżona zostanie historia zarówno przedwojennych mieszkańców, jak i emigrantów marcowych.

Wyjątkowym punktem programu jest premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Piszę do ciebie, kochanie” w reżyserii Magdaleny Szymków pokazujący równolegle dziejące się wydarzenia: inwazję wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji i VIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. Dokument powstał dzięki wsparciu Miasta Sopot i jest częścią długometrażowego filmu „Okupacja 1968 r.”

Na jesień planowana jest wystawa prezentująca historię sopockiej wspólnoty żydowskiej od końca XIX wieku po 1968 r. Wystawa powstaje we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Waszem oraz przy wsparciu osób prywatnych. W ramach wystawy odbędą się między innymi spacery „Śladami sopockich Żydów” i prelekcje historyczne.