Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? Stawiać opór agresji i przemocy słownej? Uczyć tolerancji i szacunku do drugiego człowieka? To kwestie, o których będzie można porozmawiać podczas cyklu spotkań poświęconych mowie nienawiści organizowanych przez Muzeum Sopotu we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

Tematami poruszanymi podczas wykładów będą także m.in. agresja słowna w życiu codziennym, czym jest polityka „zero tolerancji dla nienawiści”, jaki wpływ na dynamikę i odbiór społeczny wydarzeń ma narracja i sposób przedstawiania faktów.

Spotkania w Muzeum Sopotu poprowadzą profesjonaliści – psychologowie, publicyści, medioznawcy i politolodzy. Pierwsze pt. „Wpływ mediów na postawy obywateli: złe emocje wygrywają z dobrymi”, z udziałem prof. Michała Wenzla odbędzie się już w lutym.

Program:

15.02., godz. 18.00- prof. Michał Wenzel, “Wpływ mediów na postawy obywateli: złe emocje wygrywają z dobrymi”,

07.03., godz. 18.00 – dr M. Łuzniak-Piecha, “Źdźbło w oku bliźniego”,

22.03., godz. 18.00 –  prof. Michał Bilewicz,  “Epidemia pogardy. O sprawcach i ofiarach mowy nienawiści”,

4.04., godz. 18.00 – Eden Stein, Wil Seabrook – spotkanie z przedstawicielami organizacji działających w dziedzinie ochrony praw człowieka,

10.04., godz. 18.00 –  prof. Igor Lyubashenko, “Między bezkompromisowością….”