Zapraszamy na kolejny wykład historyczny, który wygłosi dr Janusz Dargacz – “Sopocka działalność Wiktora Kulerskiego w świetle pruskich materiałów policyjnych z przełomu XIX i XX wieku.”

Wiktor Kulerski (1865–1935) – działacz narodowy, polityk, dziennikarz, wydawca „Gazety Grudziądzkiej”. Chociaż przez większą część swojego życia związany był z Grudziądzem, pierwsze kroki na polu działalności społecznej stawiał w Sopocie. Pojawił się tu pod koniec lat 80. XIX w., aby podjąć pracę nauczyciela w szkole gminnej. W 1891 r. uruchomił pensjonat „Dom Polski”, który stał się głównym ośrodkiem życia polskiego w kurorcie. Działalność Kulerskiego była pilnie śledzona przez miejscowe władze pruskie. Licznych i szczegółowych informacji na ten temat dostarczają raporty policyjne z przełomu XIX i XX w. Można się z nich dowiedzieć, jak prosperował pensjonat „Dom Polski”, jaką cieszył się frekwencją, jak przebiegały wycieczki i inne imprezy organizowane przez Kulerskiego, a nawet jakie opinie krążyły na jego temat wśród polskich letników.