We wtorek 5 marca o godz. 17.30 zapraszamy na wykład historyczny dra Daniela Gucewicza pt.: “Z trudnych dziejów Kościoła katolickiego w Sopocie w okresie Polski Ludowej”.

Rok 1945 zmienił oblicze Sopotu pod wieloma względami, także wyznaniowym. W miejsce dwóch parafii katolickich z czasem powstało siedem. Ich rozwój nie przebiegał w sposób spokojny i naturalny, ograniczały go bowiem nowe realia społeczno-polityczne narzucone przez władze komunistyczne. Z drugiej strony to właśnie w Sopocie, w okresie głębokiego stalinizmu, rozpoczęto budowę pierwszego na tzw. Ziemiach Odzyskanych kościoła, którego budowniczym był ksiądz „patriota”…
Wykład będzie poświęcony właśnie tym skomplikowanym losom sopockiego Kościoła katolickiego, jego duchownych i wiernych.

Wstęp wolny.