Dziś, 8 października mija 121. rocznica nadania Sopotowi praw miejskich! Cesarz Wilhelm II Hohenzollern wydał dekret nadający Sopotowi status miasta. Nie byłoby to możliwe bez ówczesnego wójta sopockiej gminy Volkmara von Wurmba, który troszczył się o rozwój kurortu i przyczyniał się do wzrostu zaludnienia w Sopocie. Kiedy liczba mieszkańców ówczesnego Sopotu przekroczyła 10 tysięcy osób, możliwa stała się zmiana statusu – z gminy wiejskiej na miasto.
Z tej okazji, w sobotę, wstęp do Muzeum Sopotu będzie bezpłatny a wszystkie publikacje i gadżety zostają przecenione o 10%. Zapraszamy.