Sopot, dn. 15.03.2018 r.

Dyrektor Muzeum Sopotu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Sopotu ds. Techniczno – Administracyjnych został wybrany Pan Rafał Rzeczkowski.

Pan Rafał Rzeczkowski spełnił wymogi konkursowe oraz wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.