Na przełomie września i listopada Muzeum Sopotu we współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie i Zespołem Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ”Inki”
zaprosiło młodzież do udziału w projekcie przypominającym postać Marii Moczydłowskiej.
Maria Moczydłowska z d. Grzymkowska urodziła się 4 października 1886 roku w Łomży, zmarła 26 kwietnia 1969 roku w Sopocie. Nauczycielka i działaczka społeczna, zaangażowana w ruch spółdzielczy i antyalkoholowy.
Jedna z pierwszych polskich posłanek podczas obrad Sejmu Ustawodawczego II RP w latach 1919 – 1920. Członkini sejmowych komisji: ochrony pracy, oświatowej oraz opieki społecznej.
Nawiązując do czasów w jakich dorastała i działała Maria Moczydłowska rozpoczeliśmy nasz projekt od pokazu filmu „Siłaczki” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego – fabularyzowanego dokumentu o pierwszych polskich sufrażystkach. Projekcji filmowej towarzyszył pokaz mody Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz” i bardzo ciekawy wykład opowiadający o modzie z tamtych czasów. Na to wydarzenie I Liceum Ogólnokształcące zaprosiło pozostałe szkoły ponadpodstawowe. Młodzież mogła poznać sytuację kobiet na przełomie XIX i początku XX wieku.
W następnym tygodniu rozpoczął się cykl lekcji muzealnych w partnerskich placówkach. Odbyło się sześć 1,5 godzinnych spotkań podczas których młodzież mogła sobie przypomnieć lub zapoznać się z historią Polski bezpośrednio przed i po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku.
Nauczyciele Iwona Kłosowska (Liceum Nr 1) i Krzysztof Szulc (ZSH), szczególną uwagę zwracali na sytuację kobiet w tamtym czasie. Druga godzina lekcyjna prowadzona przez Iwonę Zając przybliżyła postać Marii Moczydłowskiej i pierwszych posłanek wybranych do Sejmu Ustawodawczego w
1919 roku, niedługo po uzyskaniu praw wyborczych przez Polki w 1918 roku. Posłanki należące do różnych ugrupowań politycznych walczyły wspólnie m.in. o niezależność kobiet i ich prawa, kwestie społeczne i powszechny dostęp do edukacji. Uczestnicy zastanawiali się nad determinacją pierwszych posełek, a także nad tym czy było im łatwo walczyć o swoje postulaty. Uczniowie podzieleni na grupy wspólnie wymyślali i projektowali hasło i znak ilustrujący ideały o które dziś warto walczyć. Prezentowali to przed klasą uzasadniając swoje argumenty.
Na koniec klasa głosowała, które hasło wyborcze i sposób prezentacji najbardziej ich przekonał (nie można było głosować na swoją grupę).
W wyniku wspólnej pracy z nauczycielami ustalono, że część praktyczna lekcji muzealnych odbędzie się Muzeum Sopotu. Od 5 do 19 listopada Iwona Zając przeprowadziła sześć dodatkowych spotkań:vlekcji muzealnych połączonych z warsztatem. Ten rodzaj pracy zacieśnił współpracę placówek i młodzież miała okazję odwiedzić Muzeum Sopotu (niektórzy po raz pierwszy). Podczas warsztatów uczniowie projektowali swój znak na szablon, który później sami wycinali i odbijali na ekologicznej torbie.
Powstał zbiór znaków. Młodzież się bardzo zaangażowała. Część z szablonów uczestnicy warsztatów zostawili dla muzeum i są używane podczas lekcji muzealnych.
Zajęcia odbywały się we współpracy z klasami pierwszymi od połowy września do połowy listopada. Projekt pomógł klasom pierwszym w integracji. Uczniowie pracowali w grupach, musieli wypowiadać swoje poglądy na forum klasy. Twórczo wyrażali swoje zainteresowania i konfrontowali się z rówieśnikami.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.