Zapraszamy 26 kwietnia o godz. 17.00 na wykład dr Agnieszki Portridge  Na początku był ornament. Europejska ceramika architektoniczna we wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.

Posadzki i okładziny ścienne były nieodłącznym elementem wystroju siedzib z końca XIX i XX wieku. Mnogość wzorów i deseni płytek okładzinowych, produkowanych w wielu europejskich fabrykach powodowała, że każde ozdobione taką ceramiką wnętrze było unikatowe. W całej Europie do dziś zachowało się wiele wspaniałych przykładów takiej ceramiki architektonicznej zdobiącej westybule i korytarze zarówno budowli publicznych jak i prywatnych. Artyści i architekci czerpali inspiracje tych ceramicznych zdobień z ornamentyki przeszłych epok i tak wzornictwo, początkowo eklektyczne, później secesyjne i art deco ewoluowało od form antropomorficznych po radykalne zgeometryzowanie i uproszczenie form. W podróż po historii ornamentu, ale także historii ceramicznych fabryk zabierze słuchaczy wykład „Na początku był ornament. Europejska ceramika architektoniczna we wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku”. Opowiem w nim o rozwoju ceramiki architektonicznej w kontekście zmian ornamentyki począwszy od roku 1840, po wybuch II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz, jakie spotkać można na ziemiach polskich.

BIOGRAM:

dr Agnieszka Partridge jest absolwentką filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, studiów z dziedziny historii sztuki-muzeologii i podyplomowych studiów public relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2015 uzyskała doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej broniąc dysertacji pt. Europejska ceramika architektoniczna w budownictwie z lat 1830-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa.

Członkini m. in.: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ICOMOS, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Dziennikarka, publicystka, w latach (1989-2014) redaktor krakowskiego Ośrodka TVP, autorka programów dokumentalnych o tematyce historycznej oraz artykułów popularnonaukowych i naukowych poświęconych kulturze i sztuce.

Liczne artykuły prasowe publikowała m. in. w: „Przekroju”, „Domu i Wnętrzu”, „Filmie”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Gazecie Antykwarycznej”, miesięczniku „Kraków” „Dzienniku Polskim”, „Art & Business”, „Roczniku Krakowskim”, „Ochronie Zabytków”.

Jest autorką albumowej monografii Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce – współautor Rafał Korzeniowski – (Kraków 2005), książki poświęconej historii wsi małopolskiej w wieku XX, Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach (Pleśna, 2013), monografii okładzin ceramicznych wydanej dzięki stypendium Fundacji Lanckorońskich: Potęga ornamentu. Europejska ceramika architektoniczna w budownictwie z lat 1830-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa (Kraków 2015), redakcji wspomnień: Czesław Lipiński „Opowiem Wam o Łowczówku (Pleśna 2018)

Badając galicyjskie wojenne cmentarze z lat 1914-1918 odkryła miejsce pochówku zapomnianego styryjskiego artysty grafika Franza Hofera i przywróciła zbiorowej pamięci jego spuściznę graficzną w cyklu wystaw „Franz Hofer (1885-1915) Rückkehr. Powrót” (2006) w Tarnowie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Odznaczona m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi Republiki Austrii, Groszem Ziemskim Tarnowskim, licznymi odznaczeniami Austriackiego Czarnego Krzyża.

Od 2019 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie Konserwatora Zabytków.