Obrazy, wyroby rzemiosła artystycznego, szkła dekoracyjne i pocztówki – w sumie ponad 200 obiektów ze zbiorów naszego muzeum, zostało włączonych do projektu współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Głównym celem działania BBC jest budowa cyfrowego warsztatu badawczego, zestawienie i prezentacja w internecie różnorodnych i bogatych, lecz fizycznie rozproszonych zbiorów Pomorza, wspieranie edukacji, nauki oraz turystyki. Regionalna kolekcja cyfrowa ma służyć uczniom, studentom, nauczycielom, naukowcom, osobom niepełnosprawnym, przesiedleńcom i emigrantom oraz wszystkim mieszkańcom Pomorza.
Zasób publikowany w BBC jest dostępny wszystkim użytkownikom internetu nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: www.bibliotekacyfrowa.eu.
Zachęcamy do korzystania ze Biblioteki!