Zapraszamy 12 lipca o godz. 18.00, na kolejne spotkanie z cyklu “Bliżej historii”, tym razem Dagny Kurdwanowska spotka się doktorem Januszem Dargaczem, który opowie o swojej najnowszej książce “Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870).


W rozdziale 3, zatytułowanym “Powstanie i rozwój kąpieliska w Sopocie do lat 70. XIX wieku”, autor tak pisze o powstaniu pierwszego zakładu kąpielowego w Sopocie w roku 1823: “Rozmowy między Haffnerem a rejencją gdańską na temat rozbudowy sopockiego kąpieliska zostały podjęte latem 1822 r. W dniu 8 sierpnia Haffner złożył na ręce radcy medycznego Kleefelda deklarację, w której wyraził gotowość podjęcia się tego zadania, oczekując jednakże wsparcia ze strony państwa (…) Okoliczności założenia zakładu kąpielowego w sopocie zostały krótko opisane przez samego Haffnera w jego liście do pruskiego następcy tronu z lutego 1827 r. Ten niezwykle interesujący dokument zawiera też nieco informacji biograficznych na temat założyciela kąpieliska


“Z urodzenia Alzatczyk, ukończyłem studia medyczne na uniwersytecie w Strassburgu, od roku 1809 prowadzę praktykę lekarską w Gdańsku. Ożeniłem się tu z wdową, jestem ojcem siedmiorga dzieci, właścicielem jedynego zakładu kąpielowego. Wydawało mi się, że nader malownicza, urokliwa plaża w pobliżu Gdańska nadaje się do założenia kąpieliska morskiego. Rejencja królewska podzieliła moją opinię, a królewska wieś Sopot, oddalona o 1,5 mili od Gdańska i 0,5 mili od Oliwy, została wybrana ze względu na swoje wysoce romantyczne położenie. Zakład otworzyłem w roku 1823. Jego ekscelencja pan Nadprezydent v. Schon oraz panowie radcy rejencyjni Kleefeld i Ewald oraz intendent kapitan Gutte byli tym szczególnie zainteresowani i wspierali moje dzieło ze wszystkich sił. Od rejencji królewskiej otrzymałem na postawienie budynku 2 morgi ziemi na plaży, a także – ze względu na moją sytuację finansową obietnicę, że zwróci się ona do Jego Wysokości Króla z prośbą o wsparcie tego publicznego zakładu”. Publikację wydało @MuzeumGdańska.