Od niecałego roku Muzeum Sopotu prowadzi kwerendę poświęconą duchownemu Janowi Kaczkowskiemu. Zbieramy relacje i wspomnienia rodziny, przyjaciół, współpracowników, uczniów, krewnych i podopiecznych księdza Jana. Zgromadzony materiał stał się podstawą do stworzenia strony www.sopocianie.muzeumsopotu.pl/jankaczkowski