Wczoraj pracownicy Muzeum Sopotu odwiedzili Grabowo, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w której znajdował się majątek Alberta Steinmeyera, ojca Marty Claaszen, drugiej żony Ernsta Augusta Claaszena. W albumach rodzinnych zachowało się wiele zdjęć ze szczęśliwych wakacji w Grabowie.

Albert Steinmeyer urodził się w Brunszwiku 28 listopada 1844 roku. Po ukończeniu studiów rolniczych gospodarował początkowo w rodzinnym majątku Delsburg. Po roku 1880 osiadł w Prusach Zachodnich, gdzie objął położone nad Wisłą dobra Grabowo. W 1894 roku majątek ten obejmował 230 ha gruntów, z czego 115 ha zajmowały pola i ogrody, 47 ha pastwiska i łąki a 65 ha lasy. Ponieważ ziemie były tam nieurodzajne i przynosiły niewielkie plony, Albert Steinmeyer wyspecjalizował się w hodowli koni, która doprowadził do prawdziwego rozkwitu. W roku 1893 objął stanowisko sekretarza generalnego Zachodniopruskiej Izby Rolniczej w Gdańsku. Zmarł w swoim majątku w Grabowie 14 czerwca 1924 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Na zdjęciach: obecny stan majątku i cmentarza w Grabowie, oraz fotografie z albumu Marty i Augusta Claaszenów.