Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Macieja Zygmunta Chimiaka (1925 – 2023). Oddanego pacjentom lekarza, inicjatora i współzałożyciela hospicjum domowego w Sopocie. Człowieka wielkiego serca i szlachetności.