Najbliższe wykłady

Wykład dra. hab. Jacka Kulbaka pt. „Meandry życia Marii Grzegorzewskiej”.

Zapraszamy we wtorek 20 września o godzinie 17:00 na wykład dra. hab. Jacka Kulbaka pt. „Meandry życia Marii Grzegorzewskiej”, który przybliży postać wybitnej pedagog i działaczki społecznej, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Zwolenniczki łączenia tradycji z nowoczesnymi metodami wychowawczymi. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze fakty z życia Marii Grzegorzewskiej w tym życiorys, działalność naukowa, społeczna oraz organizacyjna.

Spotkanie odbędzie się online na fb Muzeum Sopotu.
Jacek Kulbaka — dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr historii (absolwent UMCS w
Lublinie — Instytut Historii), nauczyciel gimnazjalny i licealny w latach 1998-2019.
Kustosz Muzeum Marii Grzegorzewskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej oraz Kierownik Katedry Historii Wychowania.
Zainteresowania naukowe: historia wychowania, historia kształcenia specjalnego historia regionalna Lubelszczyzny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Powrót do raju utraconego, czyli o Sopocie filozoficznie

 

Zapraszamy 24 maja o godz. 17.00 na wykład, w trakcie którego Paweł Paniec zachęci nas, by spojrzeć na Sopot z perspektywy innej niż ta, która nasuwa nam się w bardziej oczywistych interpretacjach architektonicznych, urbanistycznych czy funkcjonalnych. Poszukamy znaczenia tego, co kryje się za fasadami budynków i formami przyrody. Postaramy się określić jego funkcje kurortu ujęte w sposób egzystencjalny, czyli to, czego naprawdę szukają odwiedzający to miasto goście.
Kiedy chcemy wyjaśnić, czym jest kurort, najczęściej odwołujemy się do niemieckiego znaczenia tego wyrażenia – miejscowość lecznicza. Szukając głębszego zrozumienia przywołujemy łacińskie słowo curare – odnoszące się do procesu przywracania normy określonej przez podręczniki medycyny.
Ale czy to wystarczy?
Czy fenomen kurortu nie jest zakorzeniony głębiej i żeby uchwycić jego istotę nie powinniśmy sięgnąć do źródeł kultury?
Jednym z takich źródeł jest mit o wygnaniu pierwszych ludzi z raju i dla Państwa uczynię go pierwszym krokiem w podróży, w trakcie której na Sopot spojrzymy jako na krajobraz będący odbiciem wewnętrznej wędrówki jaką wielu ludzi podejmuje w celu osiągnięcia życiowej harmonii, czyli spełnienia marzenia o zdrowiu, które jest czymś więcej niż lekarską diagnozą, o zdrowiu, które pod innymi nazwami stanowiło główną treść dążeń do zrozumienia miejsca człowieka w rzeczywistości, w której przyszło mu doświadczać życia.
Dalszy ciąg tej podróży poznacie w trakcie wykładu i potem…
Paweł Paniec – filozof, animator kultury, edukator, od 2009 r. organizuje inicjatywy popularyzujące wiedzę z zakresu filozofii i lokalnej historii, w tym autorskie cykle warsztatów skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych: Tato, a kto to? (2014-2017, 2021), zMYŚLne zabawy (2018-2019), Dzieciaki – Myślaki (2019), Myśl dojrzała (2015-2018), Mapa myśli (2016). W ostatnim czasie realizował cykliczne wykłady online: Myślimy po polsku – czyli jak? (2020), Gdańsk i jego wartości (2020), Demokracja dla Wszystkich i dla Każdego (2021) dostępne w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChcJwdYoEAGsXvlaUgARhrw .
W ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska realizował cykl Całe złoto Johanna Speimanna (2021) i Aluzje Gdańskie – bajki filozoficzne dla dużych i małych (2022).

Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do Muzeum Sopotu na spotkanie z Anną Bikont, autorką i reporterką, poświęcone jej najnowszej książce: “Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”. Rozmowę poprowadzi Dagny Kurdwanowska. Spotkanie odbędzie się 26 maja o godz. 18.00.
“Zeszyty są dwa, szesnastokartowe w kratkę, formatu A5. Mają szaroniebiskie kartonowe okładki z wyblakłym napisem: “Sprawozdanie z podróży służbowych L. Majzelsa w sprawie poszukiwania dzieci znajdujących się w rękach Polaków”. Kaligraficznym pismem Lejb Majzels notuje, o której wyjechał, o której dotarł, czy znalazł dziecko i za ile można je kupić. Kupującym jest naród żydowski. Majzels reprezentuje jedną z jego instytucji – Centralny Komitet Żydów w Polsce, czyli CKŻP. (…) Między majem 1947 – a sierpniem 1948 roku wyjedzie w teren dwadzieścia osiem razy w poszukiwaniu pięćdziesięciorga dzieci. Informacje o tym, gdzie je znaleźć, pochodzą od rodzin z zagranicy, albo od lokalnych komitetów żydowskich, które mają rozeznanie na miejscu. Czasem to ledwie trop. (…) Dzieci odbierane z polskich rodzin trafiają do żydowskich domów dziecka. Tylko wyjątkowo do kogoś z bliskiej rodziny, bo tylko wyjątkowo ktoś z bliskich przeżył. Po siedemdziesięciu latach wyruszyłam śladami Majzelsa.”

Promocja Rocznika Sopotu

Prezydent Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu zapraszają na promocję Rocznika Sopockiego.
UWAGA! Wydarzenie odbędzie się Sopotece (ul. Kościuszki 14).

W wydawnictwie m.in.:
– Sopot jest wyjątkowy… od diagnozy do strategii;
– Trzy dekady osobliwości w Sfinksie,
– Cały ten jazz… na molo,
– Mieszkają tu z nami – o repatriantach i mniejszościach narodowych w Sopocie,
– Sopocki Teatr Tańca Joanny Czajkowskiej i Jacka Krawczyka.

Bliżej Historii – spotkanie z Konstantym Gebertem

Bliżej Historii – spotkanie z Konstantym Gebertem.
W kolejnej odsłonie cyklu Bliżej Historii zapraszamy na spotkanie z Konstantym Gebertem i jego najnowszą książką “Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.
Spotkanie odbędzie się w Muzeum Sopotu 27 kwietnia o godz. 18.00.
Rozmowę poprowadzi Dagny Kurdwanowska.
O książce:
Zanim Rafał Lemkin w czasie Zagłady ukuł termin genocide, „ludobójstwo”, eksterminacja całych grup społecznych była w ogólnie przyjętej opinii prawników i rządzących suwerennym prawem władz każdego kraju.
„Farmer ma prawo wytępić swoje stado. Jeśli próbujesz mu w tym przeszkodzić, naruszasz cudzą własność”. Konstanty Gebert śledzi historię ludobójstw ostatnich 120 lat, od wymordowania przez cesarskie Niemcy rdzennych mieszkańców Namibii, przez dokonane przez Turków ludobójstwo Ormian, zbrodnie popełnione w Kambodży Czerwonych Khmerów oraz w Rwandzie i w b. Jugosławii, aż po dokonujące się dzisiaj w Chinach wyniszczanie Ujgurów. Pyta o ich źródła i konsekwencje oraz o to, czy i jak możemy je powstrzymać, by hasło „Nigdy więcej” nie było pustym frazesem.
O książce napisali:
Czy książka o ludobójstwie może być zajmująca? Bezstronna? Jednoznaczna? Krzepiąca, choć niezostawiająca złudzeń? Przystępna, nawet sprawcza? Jeśli tak, to taka właśnie jest ta książka.
Prof. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk
Ta niezwykła książka jest próbą odpowiedzi na pytania, które stawiali sobie myśliciele tej miary co Rafał Lemkin, Hannah Arendt czy Zygmunt Bauman. Gebert stawia i dokumentuje tezę, że Zagłada nie była w historii Europy i świata aktem jednorazowym i wyjątkowym. Jego przemyślenia skłaniają do zadumy nad tym, co sprawia, że normalni ludzie stają się jej sprawcami. I dlaczego immanentne zło zyskuje w oczach sprawców rangę moralnej wartości.
Prof. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski
Konstanty Gebert w sposób niezwykle erudycyjny przypomina, że masowy mord towarzyszy człowiekowi przynajmniej od rzezi antycznej Troi. Ale w ludobójstwie nie chodzi o przyjemność mordowania. Jest ono, na zgubę naszych sumień, drogą ku koślawej i zbrodniczej przebudowie świata. To ludzie ludziom gotują ten los, a okrzyk „Nigdy więcej” może być traktowany jak okrutna drwina. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy umieją się przejmować losem bliźnich.
Paweł Smoleński, „Gazeta Wyborcza”
O autorze
ur. 22 sierpnia 1953, Warszawa
Polski publicysta, dziennikarz żydowskiego pochodzenia. W 1976 ukończył psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z KOR-em, był jednym z założycieli niezależnego Żydowskiego Uniwersytetu Latającego (1979), Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz – we wrześniu 1980 r. – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, który wkrótce połączył się z NSZZ „Solidarność”. Uniknąwszy internowania, jako Dawid Warszawski publikował w prasie podziemnej. W 1989 r. relacjonował obrady Okrągłego Stołu. Od początku współtworzył „Gazetę Wyborczą”, dla której w latach 1992–95 pisał korespondencje z wojny w Bośni. Autor książek o Okrągłym Stole, wojnie w Bośni i o współczesnym Izraelu.

Na początku był ornament – wykład dr Agnieszki Portridge

Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Portridge Na początku był ornament. Europejska ceramika architektoniczna we wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
Posadzki i okładziny ścienne były nieodłącznym elementem wystroju siedzib z końca XIX i XX wieku. Mnogość wzorów i deseni płytek okładzinowych, produkowanych w wielu europejskich fabrykach powodowała, że każde ozdobione taką ceramiką wnętrze było unikatowe. W całej Europie do dziś zachowało się wiele wspaniałych przykładów takiej ceramiki architektonicznej zdobiącej westybule i korytarze zarówno budowli publicznych jak i prywatnych. Artyści i architekci czerpali inspiracje tych ceramicznych zdobień z ornamentyki przeszłych epok i tak wzornictwo, początkowo eklektyczne, później secesyjne i art deco ewoluowało od form antropomorficznych po radykalne zgeometryzowanie i uproszczenie form. W podróż po historii ornamentu, ale także historii ceramicznych fabryk zabierze słuchaczy wykład „Na początku był ornament. Europejska ceramika architektoniczna we wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku”. Opowiem w nim o rozwoju ceramiki architektonicznej w kontekście zmian ornamentyki począwszy od roku 1840, po wybuch II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz, jakie spotkać można na ziemiach polskich.
BIOGRAM:
dr Agnieszka Partridge jest absolwentką filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, studiów z dziedziny historii sztuki-muzeologii i podyplomowych studiów public relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2015 uzyskała doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej broniąc dysertacji pt. Europejska ceramika architektoniczna w budownictwie z lat 1830-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa.
Członkini m. in.: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ICOMOS, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
Dziennikarka, publicystka, w latach (1989-2014) redaktor krakowskiego Ośrodka TVP, autorka programów dokumentalnych o tematyce historycznej oraz artykułów popularnonaukowych i naukowych poświęconych kulturze i sztuce.
Liczne artykuły prasowe publikowała m. in. w: „Przekroju”, „Domu i Wnętrzu”, „Filmie”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Gazecie Antykwarycznej”, miesięczniku „Kraków” „Dzienniku Polskim”, „Art & Business”, „Roczniku Krakowskim”, „Ochronie Zabytków”.
Jest autorką albumowej monografii Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce – współautor Rafał Korzeniowski – (Kraków 2005), książki poświęconej historii wsi małopolskiej w wieku XX, Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach (Pleśna, 2013), monografii okładzin ceramicznych wydanej dzięki stypendium Fundacji Lanckorońskich: Potęga ornamentu. Europejska ceramika architektoniczna w budownictwie z lat 1830-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa (Kraków 2015), redakcji wspomnień: Czesław Lipiński „Opowiem Wam o Łowczówku (Pleśna 2018)
Badając galicyjskie wojenne cmentarze z lat 1914-1918 odkryła miejsce pochówku zapomnianego styryjskiego artysty grafika Franza Hofera i przywróciła zbiorowej pamięci jego spuściznę graficzną w cyklu wystaw „Franz Hofer (1885-1915) Rückkehr. Powrót” (2006) w Tarnowie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.
Odznaczona m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi Republiki Austrii, Groszem Ziemskim Tarnowskim, licznymi odznaczeniami Austriackiego Czarnego Krzyża.
Od 2019 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie Konserwatora Zabytków.

Spotkanie z Katarzyną Jasiołek na temat jej najnowszej książki “Opakowania czyli perfumowanie…

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie “Sopot na walizkach. Historia Sopockich Zakładów Wyrobów Galanteryjnych Sopotplast” zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Jasiołek autorką niedawno wydanej książki poświęconej grafice, reklamie i handlu w PRL-u zatytułowanej “Opakowania czyli perfumowanie śledzia”. Z autorką rozmawiać będzie nasza ulubiona Dagny Kurdwanowska.
“Sopockie zakłady, którym w nazwie przybędzie łatwy do zapamiętania człon „Sopotplast”, są znane każdej eleganckiej pani w kraju z produkcji kapturków chroniących włosy przed wilgocią. Są one wyrabiane z folii polietylenowej o grubości zaledwie 0,02 milimetra, warto więc kupić kilka sztuk na zapas lub obchodzić się z kapturkiem bardzo delikatnie.”
(fragment książki, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa, 2021).

Anna Cymer – Bloki i osiedla. Co nam dały i jak zmieniły polski krajobraz

Zapraszamy na wykład historyczny Pani Anny Cymer “Bloki i osiedla. Co nam dały i jak zmieniły polski krajobraz”. Będzie on poświęcony architekturze mieszkaniowej II połowy XX wieku w Polsce.
O autorce:
Anna Cymer – historyczka architektury, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat architektury. Pisuje zarówno do mediów popularnych, jak branżowych i specjalistycznych, związana z portalem Culture.pl. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej Izby Architektów RP. Autorka książki Architektura w Polsce 1945 – 1989.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA TOMASZA RABANTA

Zapraszamy na wykład historyczny o jednej z sopockich dzielnic – Brodwinie, który odbędzie się 30 listopada o godz. 18.00. Zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu 58 5512266.
Brodwino to sopockie osiedle, które na stałe wrosło w miejski krajobraz po II wojnie światowej. Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola Brodwina w okresie międzywojennym, a także jego gwałtowny rozwój jako osiedla mieszkaniowego od lat 70-tych XX wieku.
Wspólnie cofniemy się do czasu kiedy Polską rządził I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, zobaczymy co działo się na osiedlu po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego, docierając tym samym do momentu odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku. W trakcie wykładu wspomnimy osoby, które zapisały się w historii osiedla, a także w najnowszej historii politycznej Polski.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD ANNY ZELMAŃSKIEJ_LIPNICKIEJ

Zapraszamy, w sobotę 27 listopada o godz. 14.00, na wykład Pani Anny Zelmańskiej-Lipnickiej pt. “Janusza Strzałeckiego epizody sopockie”.
Janusz Strzałecki (1902-1983) był malarzem, pedagogiem, organizatorem szkolnictwa artystycznego, twórcą poszukującym, którego malarskie rozterki, rodzinne korzenie, życie osobiste, przyjaźnie artystyczne i ideowe wybory zadecydowały o miejscu w dziejach malarstwa polskiego minionego stulecia. Postać zapomniana i niedoceniana.
Kształtujący artystyczną tożsamość u progu niepodległej II Rzeczpospolitej, rozwijał talent wśród skupionych w Komitecie Paryskim adeptów malarstwa krakowskiej ASP, w okresie międzywojennym obecny w kształtowaniu polskiego koloryzmu, aktywny w życiu artystycznym, pomocny zagrożonym kolegom i przyjaciołom w latach okupacji niemieckiej.
Zaangażowany w odradzający się po II wojnie światowej ZPAP, organizował z ramienia władz związku wyższą uczelnię plastyczną na Wybrzeżu – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
W latach 1945/1946 i 1950/1951 piastował stanowisko rektora sopockiej PWSSP. Podczas stypendium w Paryżu w końcu lat 40. zabiegał o utworzenie „Pracowni kopii” – pomocniczej pracowni dla studentów PWSSP w Gdańsku, odwołując się do idei utworzenia paryskiej filii krakowskiej ASP, założonej w 1925 roku przez profesora Józefa Pankiewicza. Po powrocie do Polski zaznaczył swoją obecność w nurcie malarstwa socrealistycznego. Przez ponad dwadzieścia lat był profesorem warszawskiej ASP.
Anna Zelmańska-Lipnicka – doktorantka IS PAN w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą Januszowi Strzałeckiemu pod kierunkiem prof. Joanny M. Sosnowskiej. W 1997 roku ukończyła grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a w 2016 roku Krytykę Artystyczną w ASP w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół artystów przybyłych po II wojnie światowej na Wybrzeże Gdańskie, a także twórców związanych z Komitetem Paryskim. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Obowiązują zapisy pod numerem tel. 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA JANA DANILUKA

Zapraszamy, we wtorek 23 listopada o godz. 17.00,  na wykład historyczny dra Jana Daniluka “Sopot w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)”.
Słynna Opera Leśna i Festiwal Wagnerowski, organizowany co roku w lipcu Sopocki Tydzień Sportu, popularne i kontrowersyjne kasyno sopockie oraz wypromowany z sukcesem Karnawał Sopocki… To atrakcje (dziś byśmy powiedzieli: produkty turystyczne), które nie tylko na trwale wpisały się w obraz międzywojennego Sopotu, ale stały się jego nieodłącznymi elementami, rozpoznawalnymi daleko poza jego granicami. Podczas wystąpienia podjęta zostanie próba szerszego przedstawiania funkcjonowania, rozwoju i znaczenia Sopotu w okresie międzywojennym, wykraczająca poza te najbardziej rozpoznawalne obiekty czy wydarzenia. Na tle całego Wolnego Miasta zostanie przedstawiony m. in. obraz demograficzny Sopotu, jego scena polityczna, gospodarka, warunki życia mieszkańców i nowe funkcje, które nadano miastu po 1919 r.
Obowiązują zapisy pod numerem tel. 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DR BEATY PURC

Zapraszamy na wykład dr Beaty Purc pt. “Krajobrazy morskie i nadmorskie w malarstwie północnoeuropejskim XVI – poł. XIX w. „Krajobraz kulturowy” i metaforyczny czy naturalny?, który odbędzie się 16 listopada o godz. 17.00”
Malarstwo marynistyczne w artystycznej działalności malarzy Europy Północnej zajmowało w czasach nowożytnych niezwykle ważne miejsce. Europa Północna silnie związana z morzem dzięki swemu położeniu, intensywnej działalności kolonizacyjnej i handlowej nie mogła obyć się bez krajobrazu morskiego i nadmorskiego. Był on wyrazem tożsamości. Temat był spokrewniony z malarstwem historycznym i wydarzeniami morskimi.
Malarze wprowadzali do swoich kompozycji także realia życia w nadmorskich miejscowościach i topograficzne szczegóły, wskazujące określone miejsce geograficzne, ale także inne tematy, nawet górzyste pejzaże. Zakres pojęcia marynistyka jest dwuznaczny. Czy zatem krajobrazy morskie były rzeczywistymi widokami natury zaopatrzonymi tylko w odpowiednio dobrane szczegóły ikonograficzne? Jak rzeczywistość jest w nich widziana i jak dalece są one uzależnione od natury, a ile od intelektualnych przemyśleń?
Zajmiemy się krajobrazem morskimi jako samodzielnym gatunkiem pomijając okres przejściowy, gdy wchodził on w skład scen o mitologicznym lub religijnym wydźwięku, wydarzeń historycznych związanych z morzem, obrazów bitew oraz portretów kapitańskich chociaż czasami element pejzażu był w nim ważny.
Zapisy pod numerem telefonu 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA JANUSZA DARGACZA

Wykładem doktora Janusza Dargacza “Na plaży i w operze. Kąpielisko sopockie w latach 1901–1939”, wracamy do naszych wykładów historycznych. W tym roku odbywać się one będą on-line.
Nadanie Sopotowi praw miejskich w 1901 r. dało impuls do wszechstronnego rozwoju nadbałtyckiego kurortu. Kilkanaście lat poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. przyniosło m.in. spektakularny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Nowo powołane władze miejskie w krótkim czasie wymieniły wszystkie obiekty związane z obsługą kuracjuszy: powstały nowe kompleksy łazienek północnych i południowych (1903, 1907), nowy zakład kąpieli ciepłych (1904), imponujący kompleks domu kuracyjnego (1910), rozbudowane zostało molo. Włodarze miasta podejmowali szereg działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności Sopotu. W 1901 r. odbył się pierwszy sopocki Tydzień Sportu, w 1909 r. zainicjowała działalność Opera Leśna. Rozmach podejmowanych działań wzmacniany był odpowiednimi działaniami marketingowymi. Popularne również w późniejszych latach określenia „Perła Bałtyku” czy też „Niemiecka Riwiera” zostały rozpropagowane w tym właśnie czasie.
Pierwsza wojna światowa, a w jej efekcie odcięcie Sopotu od niemieckiego zaplecza postawiły władze miejskie w niełatwym położeniu. W okresie międzywojennym w infrastrukturę kąpieliskową inwestowano stosunkowo niewiele, próbowano natomiast zwiększyć konkurencyjność Sopotu na inne sposoby. Do najbardziej spektakularnych działań należało bez wątpienia uruchomienie kasyna w 1919 r. oraz zainicjowanie festiwali wagnerowskich w 1922 r. O skuteczności podejmowanych inicjatyw świadczy rosnąca frekwencja – w 1928 r. sopockie kąpielisko odnotowało najwyższą w dotychczasowych dziejach liczbę letników, przekraczającą 29 tys. osób. Dopiero wybuch kolejnej wojny światowej w 1939 r. przerwał tę korzystną dla Sopotu koniunkturę.

Zapraszamy na wykłady towarzyszące wystawie “Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularstwo w Sopocie”:

 • 8 lutego 2020, godz. 12:00 ”Współczesnym polskim wolnomularstwie liberalnym, organizacji i ludziach” – Marcin Stańczak – Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski
 • 13 lutego 2020, godz. 17:30 “Współczesne wolnomularstwo gdańskie. Kim są masoni i czym się zajmują w swoich lożach.” – Wojciech Mościbrodzki – Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej
 • 27 lutego 2020, godz. 17:30 “Współczesne wolnomularstwo liberalne: podstawy, pryncypia, rytuały, symbolizm, filozofia w praktyce” – Tomasz Szmagier
 • 12 marca 2020, godz. 17:30 “Masoneria, sprawdź czy to coś dla Ciebie” – Aleksandra Wysocka, Czcigodna Mistrzyni loży Wolność Przywrócona
 • 2 kwietnia 2020, godz. 17:30 “Dzieje wolnomularstwa na Pomorzu Zachodnim” – Andrzej Kuczkowski
 • 17 kwietnia 2020, godz. 17:30 “Masoneria kobieca w Polsce” – dr Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Spacery historyczne:

 • 1 lutego 2020, godz. 11:00 – spacer “Sopocianie w trasie” cz. 1 – prowadzenie Marta Szagżdowicz. Zbiórka pod Muzeum Sopotu.

Promocje książek:

 • 16 stycznia 2020, godz. 18:00 – spotkanie z autorkami książki “Herbstowie. Historia fabrykantów.”
 • 25 stycznia 2020, godz. 17:00 – spotkanie z Witoldem Szabłowskim w ramach cyklu spotkań “Blisko Historii”

Cykl spotkań “Bajarka opowiada” – prowadzi Agata Półtorak:

 • 19 stycznia 2020, godz. 12:00 – baśń ukraińska “O biedaku i carze kruków” w konwencji teatru opowieści kamishibai. W części plastycznej uczestnicy wykonają magnesiki- kruki z czarnej tkaniny i filcu.
 • 16 lutego 2020, godz. 12:00 – baśń kaukaska “Złoty dzban” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej uczestnicy ulepią złote ozdobne dzbanki z masy plastycznej
 • 15 marca 2020, godz. 12:00 – baśń iracka “Pechowe papucie Alego Abu” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej wykonamy oryginalną ozdobę z tektury i tkanin- parę papuci nie koniecznie do noszenia :)
 • 26 kwietnia 2020, godz. 12:00 – bajka białoruska ” Kozia chatka” w formie teatrzyku kukiełek. W części plastycznej uczestnicy uszyją kózkę- maskotkę z płótna i filcu
 • 17 maja 2020, godz. 12:00 – baśń syngalezyjska “O wiernym psie” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej uczestnicy wykonają pieski w technice kolażu.
 • 14 czerwca 2020, godz. 12:00 – Urokliwa baśń rosyjska “Jak dziadek Oleg szedł do Słońca” w formie żywej opowieści. Uczestnicy wykonają słońce – ozdobę do powieszenia w technice papieroplastyki.

Warsztaty:

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA – WSTĘP WOLNY!

OPROWADZANIE KURATORSKIE