Najbliższe wykłady

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA TOMASZA RABANTA

Zapraszamy na wykład historyczny o jednej z sopockich dzielnic – Brodwinie, który odbędzie się 30 listopada o godz. 18.00. Zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu 58 5512266.
Brodwino to sopockie osiedle, które na stałe wrosło w miejski krajobraz po II wojnie światowej. Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola Brodwina w okresie międzywojennym, a także jego gwałtowny rozwój jako osiedla mieszkaniowego od lat 70-tych XX wieku.
Wspólnie cofniemy się do czasu kiedy Polską rządził I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, zobaczymy co działo się na osiedlu po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego, docierając tym samym do momentu odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku. W trakcie wykładu wspomnimy osoby, które zapisały się w historii osiedla, a także w najnowszej historii politycznej Polski.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD ANNY ZELMAŃSKIEJ_LIPNICKIEJ

Zapraszamy, w sobotę 27 listopada o godz. 14.00, na wykład Pani Anny Zelmańskiej-Lipnickiej pt. “Janusza Strzałeckiego epizody sopockie”.
Janusz Strzałecki (1902-1983) był malarzem, pedagogiem, organizatorem szkolnictwa artystycznego, twórcą poszukującym, którego malarskie rozterki, rodzinne korzenie, życie osobiste, przyjaźnie artystyczne i ideowe wybory zadecydowały o miejscu w dziejach malarstwa polskiego minionego stulecia. Postać zapomniana i niedoceniana.
Kształtujący artystyczną tożsamość u progu niepodległej II Rzeczpospolitej, rozwijał talent wśród skupionych w Komitecie Paryskim adeptów malarstwa krakowskiej ASP, w okresie międzywojennym obecny w kształtowaniu polskiego koloryzmu, aktywny w życiu artystycznym, pomocny zagrożonym kolegom i przyjaciołom w latach okupacji niemieckiej.
Zaangażowany w odradzający się po II wojnie światowej ZPAP, organizował z ramienia władz związku wyższą uczelnię plastyczną na Wybrzeżu – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
W latach 1945/1946 i 1950/1951 piastował stanowisko rektora sopockiej PWSSP. Podczas stypendium w Paryżu w końcu lat 40. zabiegał o utworzenie „Pracowni kopii” – pomocniczej pracowni dla studentów PWSSP w Gdańsku, odwołując się do idei utworzenia paryskiej filii krakowskiej ASP, założonej w 1925 roku przez profesora Józefa Pankiewicza. Po powrocie do Polski zaznaczył swoją obecność w nurcie malarstwa socrealistycznego. Przez ponad dwadzieścia lat był profesorem warszawskiej ASP.
Anna Zelmańska-Lipnicka – doktorantka IS PAN w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą Januszowi Strzałeckiemu pod kierunkiem prof. Joanny M. Sosnowskiej. W 1997 roku ukończyła grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a w 2016 roku Krytykę Artystyczną w ASP w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół artystów przybyłych po II wojnie światowej na Wybrzeże Gdańskie, a także twórców związanych z Komitetem Paryskim. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Obowiązują zapisy pod numerem tel. 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA JANA DANILUKA

Zapraszamy, we wtorek 23 listopada o godz. 17.00,  na wykład historyczny dra Jana Daniluka “Sopot w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)”.
Słynna Opera Leśna i Festiwal Wagnerowski, organizowany co roku w lipcu Sopocki Tydzień Sportu, popularne i kontrowersyjne kasyno sopockie oraz wypromowany z sukcesem Karnawał Sopocki… To atrakcje (dziś byśmy powiedzieli: produkty turystyczne), które nie tylko na trwale wpisały się w obraz międzywojennego Sopotu, ale stały się jego nieodłącznymi elementami, rozpoznawalnymi daleko poza jego granicami. Podczas wystąpienia podjęta zostanie próba szerszego przedstawiania funkcjonowania, rozwoju i znaczenia Sopotu w okresie międzywojennym, wykraczająca poza te najbardziej rozpoznawalne obiekty czy wydarzenia. Na tle całego Wolnego Miasta zostanie przedstawiony m. in. obraz demograficzny Sopotu, jego scena polityczna, gospodarka, warunki życia mieszkańców i nowe funkcje, które nadano miastu po 1919 r.
Obowiązują zapisy pod numerem tel. 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DR BEATY PURC

Zapraszamy na wykład dr Beaty Purc pt. “Krajobrazy morskie i nadmorskie w malarstwie północnoeuropejskim XVI – poł. XIX w. „Krajobraz kulturowy” i metaforyczny czy naturalny?, który odbędzie się 16 listopada o godz. 17.00”
Malarstwo marynistyczne w artystycznej działalności malarzy Europy Północnej zajmowało w czasach nowożytnych niezwykle ważne miejsce. Europa Północna silnie związana z morzem dzięki swemu położeniu, intensywnej działalności kolonizacyjnej i handlowej nie mogła obyć się bez krajobrazu morskiego i nadmorskiego. Był on wyrazem tożsamości. Temat był spokrewniony z malarstwem historycznym i wydarzeniami morskimi.
Malarze wprowadzali do swoich kompozycji także realia życia w nadmorskich miejscowościach i topograficzne szczegóły, wskazujące określone miejsce geograficzne, ale także inne tematy, nawet górzyste pejzaże. Zakres pojęcia marynistyka jest dwuznaczny. Czy zatem krajobrazy morskie były rzeczywistymi widokami natury zaopatrzonymi tylko w odpowiednio dobrane szczegóły ikonograficzne? Jak rzeczywistość jest w nich widziana i jak dalece są one uzależnione od natury, a ile od intelektualnych przemyśleń?
Zajmiemy się krajobrazem morskimi jako samodzielnym gatunkiem pomijając okres przejściowy, gdy wchodził on w skład scen o mitologicznym lub religijnym wydźwięku, wydarzeń historycznych związanych z morzem, obrazów bitew oraz portretów kapitańskich chociaż czasami element pejzażu był w nim ważny.
Zapisy pod numerem telefonu 58 5512266.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DRA JANUSZA DARGACZA

Wykładem doktora Janusza Dargacza “Na plaży i w operze. Kąpielisko sopockie w latach 1901–1939”, wracamy do naszych wykładów historycznych. W tym roku odbywać się one będą on-line.
Nadanie Sopotowi praw miejskich w 1901 r. dało impuls do wszechstronnego rozwoju nadbałtyckiego kurortu. Kilkanaście lat poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. przyniosło m.in. spektakularny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Nowo powołane władze miejskie w krótkim czasie wymieniły wszystkie obiekty związane z obsługą kuracjuszy: powstały nowe kompleksy łazienek północnych i południowych (1903, 1907), nowy zakład kąpieli ciepłych (1904), imponujący kompleks domu kuracyjnego (1910), rozbudowane zostało molo. Włodarze miasta podejmowali szereg działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności Sopotu. W 1901 r. odbył się pierwszy sopocki Tydzień Sportu, w 1909 r. zainicjowała działalność Opera Leśna. Rozmach podejmowanych działań wzmacniany był odpowiednimi działaniami marketingowymi. Popularne również w późniejszych latach określenia „Perła Bałtyku” czy też „Niemiecka Riwiera” zostały rozpropagowane w tym właśnie czasie.
Pierwsza wojna światowa, a w jej efekcie odcięcie Sopotu od niemieckiego zaplecza postawiły władze miejskie w niełatwym położeniu. W okresie międzywojennym w infrastrukturę kąpieliskową inwestowano stosunkowo niewiele, próbowano natomiast zwiększyć konkurencyjność Sopotu na inne sposoby. Do najbardziej spektakularnych działań należało bez wątpienia uruchomienie kasyna w 1919 r. oraz zainicjowanie festiwali wagnerowskich w 1922 r. O skuteczności podejmowanych inicjatyw świadczy rosnąca frekwencja – w 1928 r. sopockie kąpielisko odnotowało najwyższą w dotychczasowych dziejach liczbę letników, przekraczającą 29 tys. osób. Dopiero wybuch kolejnej wojny światowej w 1939 r. przerwał tę korzystną dla Sopotu koniunkturę.

Zapraszamy na wykłady towarzyszące wystawie “Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularstwo w Sopocie”:

 • 8 lutego 2020, godz. 12:00 ”Współczesnym polskim wolnomularstwie liberalnym, organizacji i ludziach” – Marcin Stańczak – Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski
 • 13 lutego 2020, godz. 17:30 “Współczesne wolnomularstwo gdańskie. Kim są masoni i czym się zajmują w swoich lożach.” – Wojciech Mościbrodzki – Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej
 • 27 lutego 2020, godz. 17:30 “Współczesne wolnomularstwo liberalne: podstawy, pryncypia, rytuały, symbolizm, filozofia w praktyce” – Tomasz Szmagier
 • 12 marca 2020, godz. 17:30 “Masoneria, sprawdź czy to coś dla Ciebie” – Aleksandra Wysocka, Czcigodna Mistrzyni loży Wolność Przywrócona
 • 2 kwietnia 2020, godz. 17:30 “Dzieje wolnomularstwa na Pomorzu Zachodnim” – Andrzej Kuczkowski
 • 17 kwietnia 2020, godz. 17:30 “Masoneria kobieca w Polsce” – dr Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Spacery historyczne:

 • 1 lutego 2020, godz. 11:00 – spacer “Sopocianie w trasie” cz. 1 – prowadzenie Marta Szagżdowicz. Zbiórka pod Muzeum Sopotu.

Promocje książek:

 • 16 stycznia 2020, godz. 18:00 – spotkanie z autorkami książki “Herbstowie. Historia fabrykantów.”
 • 25 stycznia 2020, godz. 17:00 – spotkanie z Witoldem Szabłowskim w ramach cyklu spotkań “Blisko Historii”

Cykl spotkań “Bajarka opowiada” – prowadzi Agata Półtorak:

 • 19 stycznia 2020, godz. 12:00 – baśń ukraińska “O biedaku i carze kruków” w konwencji teatru opowieści kamishibai. W części plastycznej uczestnicy wykonają magnesiki- kruki z czarnej tkaniny i filcu.
 • 16 lutego 2020, godz. 12:00 – baśń kaukaska “Złoty dzban” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej uczestnicy ulepią złote ozdobne dzbanki z masy plastycznej
 • 15 marca 2020, godz. 12:00 – baśń iracka “Pechowe papucie Alego Abu” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej wykonamy oryginalną ozdobę z tektury i tkanin- parę papuci nie koniecznie do noszenia :)
 • 26 kwietnia 2020, godz. 12:00 – bajka białoruska ” Kozia chatka” w formie teatrzyku kukiełek. W części plastycznej uczestnicy uszyją kózkę- maskotkę z płótna i filcu
 • 17 maja 2020, godz. 12:00 – baśń syngalezyjska “O wiernym psie” w konwencji teatru kamishibai. W części plastycznej uczestnicy wykonają pieski w technice kolażu.
 • 14 czerwca 2020, godz. 12:00 – Urokliwa baśń rosyjska “Jak dziadek Oleg szedł do Słońca” w formie żywej opowieści. Uczestnicy wykonają słońce – ozdobę do powieszenia w technice papieroplastyki.

Warsztaty:

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA – WSTĘP WOLNY!

OPROWADZANIE KURATORSKIE