Zeszyt promujący naszą światową wizytówkę jaką był M/S Batory. Historię statku M/S Batory pokazana jest za pomocą map na poszczególnych stronach, na których są zaznaczone trasy statku w poszczególnych okresach historycznych, ważne porty, do których przypływał oraz ciekawostki. Produkt edukacyjny, popularyzatorski. Ilustrowany za pomocą kolaży z wyjątkowych fotografii pochodzących z prywatnych archiwów.

Autorki: Barbara Caillot, Aleksandra Karkowska

Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Oryginały