Małgorzata Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane Połąga w czasach Tyszkiewiczów