Opis

Łazienki Południowe, Sopot ok. 1911

Ze zbiorów Muzeum Sopotu

Pocztówka

wymiary: 10 x 15 cm