Opis

Łazienki Południowe, Sopot, ok 1910 r.

ze zbiorów Muzeum Sopotu

Pocztówka

wymiary: 10 x 15 cm