Opis

Sylwia Bykowka, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskimpo II wojnie światowej, Gdańsk 2011

  • Język: polski
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2011
  • Format: 17x24cm
  • Liczba stron: 534

Rozdział I

Tożsamość narodowa polskiej ludności rodzimej na Pomorzu
Gdańskim w okresie międzywojennym

1.1.   Tożsamość narodowa. Zagadnienia teoretyczne

1.2.   Rozwój polskiej tożsamości narodowej od połowy XIX wieku do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości

1.3.   Tożsamość narodowa polskiej ludności rodzimej w Drugiej Rzeczypospolitej

1.4.   Ludność rodzima w granicach państwa niemieckiego

1.5.   Polskie życie narodowe w Wolnym Mieście Gdańsku

Rozdział II

Polityka narodowościowa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreusen) w latach 1939–1944

2.1.   Cele i założenia polityki Trzeciej Rzeszy wobec ludności Pomorza

2.2.   Kształtowanie się koncepcji obywatelstwa oraz przynależności narodowej
w Trzeciej Rzeszy

2.3.   Niemiecka Lista Narodowościowa na Pomorzu i jej konsekwencje

2.4.   Problem Niemieckiej Listy Narodowościowej na Pomorzu w raportach Delegatury Rządu Rzeczypospolitej na Kraj

Rozdział III

Polityczny, prawny i społeczny wymiar akcji rehabilitacji
i weryfikacji narodowościowej

3.1.   Polska ludność rodzima w pierwszym okresie rządów komunistycznych

3.2.   Początki województwa gdańskiego

3.3.   Ogólnopolskie rozwiązania prawne dotyczące rehabilitacji

3.4.   Ogólnopolskie rozwiązania prawne dotyczące weryfikacji narodowościowej

3.5.   Społeczne uwarunkowania rehabilitacji i weryfikacji

Rozdział IV

Pierwszy etap rehabilitacji i weryfikacji narodowościowej
w województwie gdańskim

4.1.   Położenie polskiej ludności rodzimej

4.2.   Organa prowadzące rehabilitację i weryfikację narodowościową

4.3.   Postępowanie rehabilitacyjne w okresie pierwszych rozporządzeń wojewody gdańskiego

4.4.   Rehabilitacja sądowa

4.5.   Uregulowania prawne – teoria a praktyka

4.6.   Początki weryfikacji narodowościowej

4.7.   Utworzenie Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej. Inspekcje terenowe

Rozdział V

Akcja rehabilitacji i weryfikacji w okresie obowiązywania nowych rozwiązań prawnych

5.1.   Postępowania karne wobec wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową

5.2.   Działalność Komisji Międzyministerialnej. Likwidacja problemu Volkslisty

5.3.   Intensyfikacja weryfikacji narodowościowej

5.4.   Komitet Opieki nad Zweryfikowanymi

5.5.   Próby zakończenia weryfikacji. Ludność rodzima w końcowym okresie akcji

5.6.   Repatriacja polskiej ludności. Problem wyjazdów do Niemiec

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Spis tabel

Wykaz dokumentów i zdjęć

Indeks nazwisk