Notes w kropkowane linie o wymiarach 24cm x 16,5cm x 1,5cm