Ładowanie Wydarzenia

Wystawa “Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie”przede wszystkim prezentuje Kwiatkowskiego od strony prywatnej, jako męża, ojca i dziadka.
Eugeniusz Kwiatkowski przyjechał do Sopotu w 1945 r. W dniu 12 września 1945 roku został oficjalnie mianowany Delegatem dla Spraw Wybrzeża w randze ministra (podlegając bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów). Zadaniem Delegatury, działającej od października 1945 roku, było nadzorowanie odbudowy portów i miast, wspieranie działań instytucji państwowych i komunalnych, pomoc kredytowa (z rezerwy Ministra Skarbu) i kontrola wydatków. Kwiatkowski zamieszkał wraz z rodziną w willi przy ul. Poniatowskiego 8, obecnej siedzibie Muzeum Sopotu. W styczniu 1948 roku premier Józef Cyrankiewicz poinformował Kwiatkowskiego formalnym pismem, że Delegatura zakończyła działalność (bez słowa podziękowania). Przewidując taki obrót wydarzeń, Kwiatkowski zdołał opracować raport końcowy i zadbał o zatrudnienie dla swoich podwładnych, po czym wycofał się z życia publicznego.

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!