Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Sopotu

1. Willa Ernsta Claaszena i jej mieszkańcy

Ernst August Claaszen, gdański kupiec i przedsiębiorca, w 1904 r. wybudował w rozwijającym się młodym kurorcie willę. Zamieszkał w niej wraz ze swoją rodziną: żoną Marthą, synem Arthurem i córkami Theodorą i Ruth. Podczas zajęć uczestnicy poznają historię siedziby Muzeum Sopotu oraz losy jej mieszkańców. Lekcja połączona jest ze zwiedzaniem stałej wystawy poświęconej wnętrzom mieszczańskim z początku XX w.

2. O architekturze Sopotu

Zabudowa miasta powstała w przeważającej większości na przełomie XIX i XX w. Układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu został wpisany do rejestru zabytków 12 lutego 1979 r. Wpisem został objęty prawie cały obszar miasta, z wyjątkiem małego fragmentu dzielnicy Brodwino oraz niewielkiego terenu na granicy Gdańska z Sopotem. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czy istnieje sopocki styl architektoniczny, czym jest ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych oraz poznają historię ważnych budynków w mieście.

3. Krótka historia kurortu

Już z początkiem XIX w., kiedy zaczęło rozwijać się lecznictwo uzdrowiskowe, do Sopotu przyjeżdżali kuracjusze. W 1823 r. Jan Jerzy Haffner, lekarz wojsk napoleońskich, otworzył tu własny zakład kąpielowy i dom zdrojowy, a także objął funkcję głównego lekarza kąpieliska. Te wydarzenia otworzyły nowy rozdział w historii miejscowości, a Sopot w krótkim okresie przeobraził się w renomowany kurort. Słuchacze poznają dzieje błyskawicznej kariery Sopotu – od spokojnej wsi po tętniące życiem uzdrowisko.

4. Modna pani u wód – zwyczaje kąpielowe XIX i XX w.

Pobyt w morskim uzdrowisku wiązał się z określonymi zasadami. Podczas lekcji omówione zostaną zagadnienia z zakresu obyczajów, mody i zwyczajów, które obowiązywały w kurortach na przełomie XIX i XX w.

5. Dobry burmistrz Johannes Kollath

Johannes Kollath był burmistrzem Sopotu przez krótkie 3 lata. Pomimo tego został zapamiętany jako rzutki, dobry gospodarz. Z jego inicjatywy lub w czasie jego urzędowania zrealizowano wiele ważnych dla Sopotu inwestycji, między innymi bezkolizyjny przejazd kolejowy czy budowę Gimnazjum Realnego. Słuchacze poznają biografię Kollatha i jego wpływ na rozwój miasta.

6. Polacy w Sopocie w okresie Wolnego Miasta Gdańska

Lekcja poświęcona losom Polaków mieszkających w Sopocie w okresie Wolnego Miasta Gdańska (1919–1939).

7. Sopocka społeczność żydowska do 1945 r.

Żydzi pojawili się w Sopocie w pierwszej połowie lat 60. XX w. Początkowo prowadzili pensjonaty i restauracje z koszerną kuchnią oraz zajmowali się handlem. Wraz z rozwojem kurortu przybywało także coraz więcej żydowskich kuracjuszy i letników. Rozwijała się gmina żydowska, prowadząca między innymi działalność edukacyjną i społeczną. W latach 20. XX w. Żydzi stanowili znaczący odsetek mieszkańców miasta. Sytuację radykalnie zmieniły dojście Adolfa Hitlera do władzy w latach 30., a następnie wybuch II wojny światowej.

8. Historia sopockiej gminy ewangelickiej

Omówimy najważniejsze postaci zasłużone dla rozwoju naszego miasta, takie jak pastor Otto Bowiem, burmistrz Johannes Kollath czy finansista i filantrop Edward Herbst, będące członkami społeczności ewangelickiej. Przedstawimy budowle odgrywające istotną rolę w funkcjonowaniu gminy, między innymi kościół pw. Zbawiciela, dawny dom gminy, kościół św. Jerzego, cmentarz ewangelicki, willę Friedricha Basnera i świątynię Kollatha.

9. Dzieje Opery Leśnej

Sopocki amfiteatr, wybudowany w 1909 r., jest jednym z symboli uzdrowiska. Zajęcia poświęcone są ponadstuletniej historii obiektu, ze szczególnym omówieniem okresu przedwojennych festiwali wagnerowskich oraz ery festiwali piosenki.

10. Genealogia – poznaj losy swojej rodziny

Lekcja nawiązująca do prowadzonego przez Muzeum Sopotu projektu „Sopocianie”. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania historii swoich rodziców i dziadków, a następnie sporządzenia na jej podstawie drzewa genealogicznego.

Pokazy filmów:

Polonia sopocka, reż. Joanna Cichocka-Gula (2009)

Sopocianie, reż. Justyna Mazur (2011)
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, odbywają się w Muzeum Sopotu po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 551 22 66 w godzinach 9.00–15.00 lub pod adresem e-mailowym edukacja@muzeumsopotu.pl. Koszt lekcji muzealnej to 5 zł od osoby.