PARTNERZY

Muzeum Sopotu jest członkiem ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów, która  jest największą, pozarządową, międzynarodową organizacją kulturalną w świecie. Jest ona afiliowana przy UNESCO i liczy ponad 44 tys. członków w 138 krajach. W Polsce działa od 1948 r. Obecnie Komitet Narodowy ICOM POLSKA  liczy 370 muzealników-członków indywidualnych oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea).

Muzeum Sopotu należy do międzynarodwej sieci zrzeszającej domy historyczne Iconic Houses.

ICONIC HOUSES to międzynarodowa sieć non-profit wspierana przez członkostwo, łącząca domy o znaczącej architekturze oraz domy i pracownie artystów z XX wieku, które są otwarte dla publiczności jako muzeum-dom.
Platforma koncentruje się również na konserwacji, zarządzaniu muzeami domowymi i szeroko pojętej współpracy.