Historia Muzeum Sopotu

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W ROKU 1903

Muzeum Sopotu zostało powołane do życia w lutym 2001 r. Na siedzibę nowo powstałej placówki wybrano zabytkową, położoną w ogrodzie tuż przy sopockiej plaży eklektyczną willę. Wybudowano ją w latach 1903-1904 dla rodziny gdańskiego kupca i przedsiębiorcy Ernsta Augusta Claaszena (1853 – 1924). Architektem willi był Walter Schulz.

Ernst August Claaszen, budowniczy i pierwszy właściciel willi, urodził się w Gdańsku 30.12.1853 roku. Był synem Jeana Rudolpha Claaszena i Johanny Charlotte Duske. Claaszenowie należeli do średniej warstwy gdańskiego mieszczaństwa. Ernst August skończył w 1872 roku Szkołę Handlową i wyjechał do Londynu, aby odbyć tam kilkuletnią praktykę zawodową. Po powrocie do Gdańska ożenił się z Agnes Marią Wilhelminą Wendt. Po roku urodził im się syn, Arthur. Agnes zmarła w wyniku powikłań po porodzie. Ożenił się ponownie w 1890 roku z Marthą Steinmeyer. Z tego małżeństwa przyszły na świat dwie córki: Theodora (1890–1980) i Ruth Asta (1907–2005). W 1904 roku Claaszenowie wprowadzili się do sopockiej willi. W czasie I wojny światowej zginął Arthur oraz pierwszy mąż Theodory – Gunther Pfeffer. Wielki kryzys doprowadził Ernsta Augusta Claaszena do bankructwa, który w 1924 roku popełnił samobójstwo. Po 4 ciężkich latach wdowa podjęła decyzję o sprzedaży willi Oskarowi Emilowi Meltznerowi.

Nowi właściciele, rodzina Meltznerów, mieszkali w willi do 1945 roku. Początkowo dom należał do Oskar Emila Meltznera, jednak stosunkowo szybko został sprzedany Herbertowi, synowi Oskara. Herbert zamieszkał w willi ze swoją rodziną: żoną Helgą-Idą-Clarą i dziećmi: Inge i Klausem-Dieterem. Meltznerowie uciekli z Sopotu przed nachodzącymi wojskami radzieckimi w styczniu 1945 roku na pokładzie statku wojskowego. Po zakończeniu działań wojennych dom został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. Początkowo zarezerwowano go dla Prezydenta RP Bolesława Bieruta. Ostatecznie jednak willę oddano do dyspozycji Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zamieszkał w niej wraz z bliskimi. Willa przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 8 była domem rodziny Kwiatkowskich przez blisko 3 lata. Później nadal służyła jako tzw. rządówka – zatrzymywali się w niej politycy, między innymi Józef Cyrankiewicz z Niną Andrycz. W latach 1989–2001 w willi mieściła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W 2001 roku budynek przeznaczono na siedzibę Muzeum Sopotu. Misją Muzeum jest gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat Sopotu poprzez budowanie żywej relacji z mieszkańcami oraz działalność naukowo-badawczą. Muzeum Sopotu organizuje wystawy, projekty społeczne i edukacyjne oraz kolekcję poświęcone kulturze i historii Miasta.