Architektura uzdrowisk nadbałtyckich na przełomie XIX i XX w.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”

Już jutro 29.10, w Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”. Tegoroczne wystąpienia poświęcone będą zabytkowym wnętrzom w XIX i XX wieku.
Z przyjemnością informujemy, że na konferencji wystąpi nasza koleżanka Maria Biikiewicz. Wygłosi ona referat pt.” Willa Ernsta Claaszena – historyczny wystrój i wyposażanie”, przygotowany we współpracy z Karoliną Babicz-Kaczmarek.
Dziesiąta konferencja z cyklu „Architektura miast” jest okazją do zaprezentowania „niewidocznego”, ukazania tego, co skrywa się za zamkniętymi drzwiami i wielokrotnie bywa traktowane marginalnie lub całkiem pomijane przy okazji omawiania architektury pojedynczych obiektów i całych zespołów. Przedmiotem rozważań będzie wystrój wnętrz budynków mieszkalnych, ale również użyteczności publicznej wzniesionych w XIX i XX wieku.
Założeniem konferencji jest zwrócenie uwagi na elementy aranżacji wnętrz bezpośrednio powiązane ze strukturą architektoniczną budynków, które stanowią o ich stylistyce, charakterze, reprezentacyjności czy funkcjonalności.

Konferencja naukowa „Dzieje Sopotu”

Muzeum Sopotu we współpracy ze Skansenem Archeologicznym – Grodzisko Sopot oraz Urzędem Miasta Sopotu, organizuje konferencję naukową poświęconą dziejom miasta. Jest to druga odsłona spotkań z badaczami oraz naukowcami otwarta dla szerokiej publiczności.
W tym roku konferencja odbędzie się w środę 25 maja w godz. 10.00 – 16.00.
Program zapowiada się następująco:
Cześć I
10:15 – Justyna Gibbs, Hermann Benzler, lekarz kuracyjny
10:40 – prof. Tadeusz Stegner, Po zdrowie do Sopotu i innych dziewiętnastowiecznych kurortów
11:05 – dr Jan Daniluk, Sopot jako centrum życia sportowego w regionie (do 1939 r.)
11:30 – Joanna Cichocka – Gula, Willa Friedricha Wilhelma Junckego i jej nowa funkcja
12:00 – 12:45 przerwa kawowa
Część II
12:50 – Grzegorz Krzyżowski, Hugo Werminghoff
13:15 – Agnieszka Szuta, Rozwój Opery Leśnej w Sopocie na tle leśnych teatrów plenerowych w obrębie byłych ziem Cesarstwa Niemieckiego
13:40 – Magdalena Czeczatka, Historyczna zieleń na przykładzie założenia willowo-parkowego Edwarda Herbsta w Sopocie
14:05 – dr Anna Kruger, Sopockie cmentarze
14: 30 – 15:00 – dyskusja
Zapraszamy! Wstęp wolny!

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r.

14 kwietnia 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r.

Program konferencji

Muzealnictwo 14 kwietnia 2021 r.

Część 1

Godz. 10.00 – 11.30

Powitanie – dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Gdańska)

10.10 – 10.30 mgr Antoni R. Chodyński (Muzeum Zamkowe w Malborku), Początki Muzeum Pomorskiego po 1945 r.

10.30 – 10.50 dr Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie), Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – 6 dekad w służbie morskiego dziedzictwa kulturowego

10.50 – 11.10 mgr Krzysztof Godon (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, oddział Grodzisko w Sopocie), O początkach działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

11.10 – 11.30 mgr Karolina Babicz (Muzeum Sopotu), 20 lat działalności Muzeum Sopotu

11.30 – 11.50 dr Janusz Marszalec (Muzeum Gdańska), Muzeum II Wojny Światowej – od pomysłu do realizacji

Przerwa 11.50 – 12.10

Część 2

Godz. 12.10 – 13.10

12.10 – 12.30 dr Marcin Szerle (Muzeum Miasta Gdyni), Muzeum Miasta Gdyni – od idei, przez powstanie do widocznej aktywności na polu kultury

12.30 – 12.50 dr hab. Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku), Społeczny kontekst powstania Muzeum Zamkowego w Malborku

12.50 – 13.10 mgr Agnieszka Kowalska (Muzeum Zamkowe w Malborku), Adaptacja historycznych wnętrz Zamku w Malborku do funkcji muzealnych

13.10 – 13.30 prof. dr hab. Cezary Obrach-Prondzyński (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Muzea a kształtowanie się kaszubskiej kultury pamięci po 1945 r.

Przerwa 13.30 – 13.50

Część 3

13.50 – 14.10 dr Michał Hinc, mgr Adam Lubocki (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), Książnica prof. Gerarda Labudy w Wejherowie jako muzealny ośrodek badań naukowych

14.10 – 14.30 dr Iwona Markowska (Muzeum Historii Torunia), Powojenna odbudowa Muzeum Miejskiego w Toruniu (1944– 1950). Trudne początki i rekonstrukcja zasobu muzealnego

14.30 – 14.50 mgr Grzegorz Stasiełowicz (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Niesubordynacja czyli jak utworzono Muzeum w Elblągu

14.50 – 15.10 mgr Bartłomiej Butryn (Muzeum Zamkowe w Malborku), Muzea w Delcie Wisły. Postulaty, koncepcje i ich poodwilżowe realizacje

15 kwietnia 2021 r.

Część 4

10.00 – 10.20 dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie), Niemuzealny Stutthof w latach 1945-1962. Proces zapominania, deformacji i budowy nowej regionalnej pamięci

10.20 – 10.40 mgr Katarzyna Juchniewicz (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie), Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Półwiecze działalności

10.40 – 11.00 dr Szymon Piotr Kubiak (Muzeum Narodowe w Szczecinie / Akademia Sztuki w Szczecinie), Muzeum i nowa sztuka. Szczecińscy plastycy w „ekspedycjach archeologicznych”

11.00 – 11.20 dr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Siła pogranicza: Muzeum Narodowe w Szczecinie w XXI wieku Przerwa

11.20 – 11.40

Część 5

11.40 – 12.00 mgr Ewa Kurzyk (Muzeum w Kołobrzegu), Początki muzealnictwa w Kołobrzegu po 1945 r.

12.00 – 12.20 mgr Magdalena Wałkuska (Muzeum Warmii i Mazur), Cecylia Vetulani i Hieronim Skurpski – niezwykły duet architektów olsztyńskiego muzealnictwa

12.20 – 12.40 dr hab. Radosław Skrycki (Instytut Historyczny Uniwersytet Szczecinski), W poszukiwaniu klucza. Organizacja muzealnictwa regionalnego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej

12.40 – 13.00 prof. dr hab. Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut, Darmstadt), Wystawić Danzig poza Gdańskiem. Ekspozycje organizowane przez byłych gdańszczan w latach 1945-1970

13.00 – 13.20 dr Jerzy Litwin, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego osiągnięcia w ochronie oraz popularyzacji dziedzictwa morskiego

16 kwietnia 2021 r. Historiografia

Część 1

10.00 – 10.20 dr hab. Tadeusz Grabarczyk prof. UŁ (Instytut Historii Uniwersytetu Łódźkiego), Badania Konrada Jażdżewskiego Gdańska w ramach działalności Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego w latach 1948-1956

10.20 – 10.40 dr hab. Waldemar Ossowski prof. UG (Muzeum Gdańska, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytet Gdański), Andrzej Zbierski – archeolog i muzealnik [tytuł roboczy]

10.40 – 11.00 dr hab. Tomasz Krzemiński prof. IH PAN (Instytut Historii PAN), Badania nad dziejami prasy pomorskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku prowadzone w Gdańsku i regionie (po 1945 roku)

11.00 – 11.20 dr Bartosz Poświata (Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Działalność wydawnicza i pomorzoznawcza Instytutu Bałtyckiego w latach 1945-1949

Przerwa 11.20 – 11.40

Część 2

11.40 – 12.00 dr hab. Gabriela Majewska prof. UG (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Stanisław Gierszewski badacz dziejów Pomorza

12.00 – 12.20 mgr Angelika Potracka (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Prof. Andrzej Bukowski (1911-1997). Z życia i działalności pomorskiego regionalisty

12.20 – 12.40 dr Marcin Grulkowski (IH PAN/), Działalność naukowa Bernarda Janika (1904-1977). Z dziejów powiązań naukowych gdańskiego środowiska historycznego

12.40 – 13.00 dyskusja

Zamknięcie konferencji

„Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” – ogólnopolska konferencja w Sopocie, 10–11 października 2019 roku.

Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Muzeum Sopotu organizują konferencję „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością”. Będzie to wydarzenie dwudniowe trwające od 10 do 11 października 2019 r. Udział w konferencji wezmą wybitni muzealnicy, naukowcy i badacze kultury z całej Polski.

Tematem rozważań będą wyzwania, jakie współczesna cywilizacja stawia przed muzealnictwem; a po części może nawet szerzej – przed instytucjami kultury w ogóle.

 • Muzeum progresywne, czyli jakie?
 • Etyczne aspekty muzeum progresywnego.
 • Czy muzeum musi się zmieniać?
 • Czy w muzealnictwie istnieją szczególnie ważne kierunki rozwoju?
 • O pożytkach z utopii.
 • Muzeum idealne – jakie warunki powinno spełniać?
 • Wyznaczniki sukcesu w muzealnictwie – jakie są, a jakie powinny być?
 • Czy brak pieniędzy jest podstawową bolączką muzealników?
 • Co w największym stopniu ogranicza rozwój muzeów?
 • Dominujące procesy w polskim muzealnictwie oraz konsekwencje przyjętych trendów.
 • Progres czy regres? Diagnoza muzealnictwa na przykładach.

Głównym celem wydarzenia „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” jest otwarcie dyskusji nad stanem i przyszłością polskiego muzealnictwa, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak praktycznym. Wspólnie stworzymy forum wymiany myśli, a następnie podejmiemy próbę zebrania postulatów, wokół których można by budować model muzeum idealnego – muzealnej utopii.

Dodatkowych informacji o konferencji udzielają:

Krzysztof Godon, kierownik oddziału Grodzisko w Sopocie, e-mail: k.godon@archeologia.pl, tel. 512 757 424, 58 340 66 00 ( 03.06 – 23.06 urlop) oraz Paweł Pogodziński, kustosz w oddziale Grodzisko w Sopocie, e-mail: p.pogodzinski@archeologia.pl, tel.: 58 340 66 00. Godziny pracy Grodziska w Sopocie 9.00 – 17.00

Aby wziąć udział w konferencji ( nie dotyczy zaproszonych gości) należy  wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny online  na stronie https://archeologia.pl/grodzisko-sopot/aktualnosci ). Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Należy zaznaczyć opcję z referatem bądź bez referatu

 Propozycje tematów i abstrakty można przysyłać do 05 sierpnia 2019 r. na e-mail: k.godon@archeologia.pl (Krzysztof Godon, kierownik oddziału Grodzisko w Sopocie) albo p.pogodzinski@archeologia.pl (Paweł Pogodziński, kustosz w oddziale Grodzisko w Sopocie). Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej organizatorzy prześlą w terminie do 09 sierpnia 2019

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji posiłki i napoje w trakcie konferencji ( przerwa kawowa i przerwa na lunch).

Referentom oraz zaproszonym gościom zapewniamy noclegi w hotelu, obiado – kolację oraz spotkanie towarzyskie w oddziale MAG „Grodzisko” w Sopocie

Organizatorzy planują wydanie materiałów  z konferencji w formie recenzowanej monografii.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/YL1Fr1pavURQ3t2n6