„Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” – ogólnopolska konferencja w Sopocie, 10–11 października 2019 roku.

Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Muzeum Sopotu organizują konferencję „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością”. Będzie to wydarzenie dwudniowe trwające od 10 do 11 października 2019 r. Udział w konferencji wezmą wybitni muzealnicy, naukowcy i badacze kultury z całej Polski.

Tematem rozważań będą wyzwania, jakie współczesna cywilizacja stawia przed muzealnictwem; a po części może nawet szerzej – przed instytucjami kultury w ogóle.

 • Muzeum progresywne, czyli jakie?
 • Etyczne aspekty muzeum progresywnego.
 • Czy muzeum musi się zmieniać?
 • Czy w muzealnictwie istnieją szczególnie ważne kierunki rozwoju?
 • O pożytkach z utopii.
 • Muzeum idealne – jakie warunki powinno spełniać?
 • Wyznaczniki sukcesu w muzealnictwie – jakie są, a jakie powinny być?
 • Czy brak pieniędzy jest podstawową bolączką muzealników?
 • Co w największym stopniu ogranicza rozwój muzeów?
 • Dominujące procesy w polskim muzealnictwie oraz konsekwencje przyjętych trendów.
 • Progres czy regres? Diagnoza muzealnictwa na przykładach.

Głównym celem wydarzenia „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” jest otwarcie dyskusji nad stanem i przyszłością polskiego muzealnictwa, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak praktycznym. Wspólnie stworzymy forum wymiany myśli, a następnie podejmiemy próbę zebrania postulatów, wokół których można by budować model muzeum idealnego – muzealnej utopii.

Dodatkowych informacji o konferencji udzielają:

Krzysztof Godon, kierownik oddziału Grodzisko w Sopocie, e-mail: k.godon@archeologia.pl, tel. 512 757 424, 58 340 66 00 ( 03.06 – 23.06 urlop) oraz Paweł Pogodziński, kustosz w oddziale Grodzisko w Sopocie, e-mail: p.pogodzinski@archeologia.pl, tel.: 58 340 66 00. Godziny pracy Grodziska w Sopocie 9.00 – 17.00

Aby wziąć udział w konferencji ( nie dotyczy zaproszonych gości) należy  wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny online  na stronie https://archeologia.pl/grodzisko-sopot/aktualnosci ). Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Należy zaznaczyć opcję z referatem bądź bez referatu

 Propozycje tematów i abstrakty można przysyłać do 05 sierpnia 2019 r. na e-mail: k.godon@archeologia.pl (Krzysztof Godon, kierownik oddziału Grodzisko w Sopocie) albo p.pogodzinski@archeologia.pl (Paweł Pogodziński, kustosz w oddziale Grodzisko w Sopocie). Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej organizatorzy prześlą w terminie do 09 sierpnia 2019

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji posiłki i napoje w trakcie konferencji ( przerwa kawowa i przerwa na lunch).

Referentom oraz zaproszonym gościom zapewniamy noclegi w hotelu, obiado – kolację oraz spotkanie towarzyskie w oddziale MAG „Grodzisko” w Sopocie

Organizatorzy planują wydanie materiałów  z konferencji w formie recenzowanej monografii.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/YL1Fr1pavURQ3t2n6