Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl,
telefon: (58) 551 22 66, (58) 551 50 31.

Muzeum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem sekretariat@muzeumsopotu.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania do Ciebie newslettera z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sopotu.

JAKIE DANE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

Aby otrzymywać newsletter musisz podać nam swój adres e-mail.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit a) RODO, tj. Twojej zgody.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera lub do czasu zaprzestania przez Muzeum wysyłania newslettera.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie adresu e-maile jest dobrowolne, ale bez jego podania nie będzie możliwe wysyłanie do Ciebie newslettera.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Muzeum Sopotu usługi z zakresu e-mail marketingu.

CZY MACIE PAŃSTWO DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

CZY MOŻESZ COFNĄĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH?

Masz prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Muzeum Sopotu przetwarza w celu wysyłania newslettera. Operacje na Twoich danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Zgodę cofnąć możesz [tutaj] lub skontaktować się w tej sprawie pod adresem e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jeśli coś się w tej kwestii zmieni, aktualna informacja dostępna będzie na stronie www.muzeumsopotu.pl

CZY W OPARCIU O PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Spółka nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.