Artysta na wakacjach? Gierymski, Siemiradzki, Weiss i inni, Sopot 2006