Opis

Publikacja opowiada o sopockim osiedlu mieszkaniowym, którego początek przypada na lata 70. XX w. Wówczas w zachodniej części doliny Kamiennego
Potoku zaczęto wznosić pierwsze bloki, a powstające osiedle otrzymało nazwę Brodwino.