Sopot – miejsce, ludzie, wydarzenia w albumach rodzinnych Karla-ottona von Wechmara z lat 1928-33, 2014