Ładowanie Wydarzenia
Zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Gluzą, współzałożycielem i prezesem Fundacji Ośrodka Karta. Porozmawiamy o historii Karty, o idei Ośrodka Karta oraz o odkrywaniu historii widzianej z perspektywy jednostki. Rozmowę poprowadzi Dagny Kurdwanowska.
Zbigniew Gluza – Redaktor, wydawca, współzałożyciel, redaktora naczelny i autor pisma „Karta”. Współzałożyciel i prezes Fundacji Ośrodka Karta. Laureat ważnych wyróżnień m.in. medalu św. Jerzego, nagrody im. Jerzego Giedroycia (z zespołem „Karty”).
Zbigniew Gluza urodził się w 1955 roku w Warszawie. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Po studiach podjął prace jako redaktor w miesięczniku “Informatyka”. W 1981 roku rozpoczął przygotowania do wydania, nowego niezależnego pisma “Odnowa”, którego pierwszy numer miał ukazać się w grudniu 1981 roku. Wybuch stanu wojennego uniemożliwiła mu realizacje planu. Na początku stycznia 1982 roku powołał podziemną gazetkę “Karta”, która po wydaniu 19 numerów, przekształciła się w książkowy almanach poświęcony tematyce wolności w świecie dyktatur.
W podziemiu opublikował autorską książkę monografię Teatru Ósmego Dnia (1982). W 1987 roku był inicjatorem ogólnopolskiego, niezależnego Archiwum Wschodniego. W 1985 roku został aresztowany. Po wyjściu został zatrudniony jako redaktor biuletynu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie pracował do 1989 roku.
Po roku 1989 inicjator, a następnie prezes dwóch fundacji: Fundacji Archiwum Wschodniego i Fundacji Ośrodka KARTA.
Jako redaktor naczelny Wydawnictwa KARTA, prowadzi serie wydawnicze: albumów najważniejszych wydarzeń Polski w XX wieku, a także książek wspomnieniowych wydawanych w seriach: Świadectwa i Żydzi polscy. Autor i współautor kilkudziesięciu wystaw, m.in. Oblicza totalitaryzmu, Dni „Solidarności”, Bramy wolności. Od “Solidarności” do zjednoczenia Niemiec, Koniec Jałty.
Członek Kolegium Programowo-Historycznego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Bio za stroną: http://teatrnn.pl/

Zapraszamy do podzielenia się tą historią!