Opis

„Stulecie kobiet. Usłyszeć siebie” to książka, która opowiada ostatnie
sto lat naszego kraju z perspektywy i głosami kobiet. To zapis życia w
warunkach patriarchatu: przedwojennego, okupacyjnego, peerelowskiego i
współczesnego. Oddajemy głos bohaterkom, które uważnie obserwowały
zdominowaną przez mężczyzn rzeczywistość i swoją w niej rolę; widziały i
nazywały nierówności oraz dyskryminację ze względu na płeć;
relacjonowały trudności, z jakimi musiały zmagać się w życiu prywatnym,
społecznym, politycznym. Kobiety z różnych epok i środowisk opowiadają
tu o własnej drodze w świecie zaprojektowanym przez mężczyzn.